Komunikaty z sekretariatu

dr Daniel Tilles

Posted on 21 maj 2018
Zajęcia oraz konsultacje z dr Danielem Tillesem 22.05.18 r. są odwołane z powodu wyjazdu służbowego.

dr Monika Łodej

Posted on 21 maj 2018
Zajęcia oraz konsultacje z dr Moniką Łodej 21.05.18 r. są odwołane z powodu choroby.

dr Małgorzata Kodura

Posted on 16 maj 2018
Zajęcia z dr Małgorzatą Kodurą 23.05.18 r. są odwołane z powodu wyjazdu służbowego.

prof. UP dr hab. Joanna Rokita-Jaśkow

Posted on 16 maj 2018
Zajęcia oraz konsultacje z prof. UP dr hab. Joanną Rokitą-Jaśkow w terminie 16.05.18 – 14.07.18 r. są odwołane z powodu choroby.

dr Joanna Podhorodecka

Posted on 16 maj 2018
Zajęcia i konsultacje z dr Joanną Podhorodecką w terminie 16-18.05.18 r.  są odwołane z powodu choroby.

prof. UP dr hab. J. Dybiec-Gajer, dr A. Gicala, dr M. Kodura, dr D. Tilles

Posted on 14 maj 2018
Zajęcia i konsultacje z prof. UP dr hab. J. Dybiec-Gajer, dr A. Gicalą, dr M. Kodurą, dr D. Tillesem w terminie 5-8.06.18 są odwołane z powodu wyjazdu służbowego.

dr Melanie Ellis

Posted on 14 maj 2018
Zajęcia i konsultacje z dr Melanie Ellis w terminie 24-27.05.18 są odwołane z powodu wyjazdu służbowego.