Koła naukowe na filologii angielskiej

Studenckie Biuro Tłumaczeń Excelsior
Kierownik biura: Robert Brodowicz
robert.brodowicz@gmail.com
https://www.facebook.com/tlumaczeniaexcelsior/

 

Koło Studencko-Nauczycielskiej Edukacji Cyfrowej (SNEC)
http://kolosnec.weebly.com/
kontakt:
snec@up.krakow.pl
opiekun koła dr Joanna Pitura
pitura@poczta.onet.pl

 

Koło „Sweet Street Fleet”
Opiekun koła dr Anna Ścibior-Gajewska
anna.scibior.gajewska@gmail.com
https://www.facebook.com/thesweetstreetfleet/