Katedry

Katedra Językoznawstwa Angielskiego
Kierownik: dr hab. prof. UP Alicja Witalisz
1. dr Anita Buczek-Zawiła
2. dr Ewa Kucelman
3. dr Andrzej Łęcki
4. mgr Piotr Okas
5. mgr Joanna Paszenda
6. mgr Agnieszka Piasecka
7. dr Joanna Podhorodecka
8. dr Anna Ścibior-Gajewska
9. dr Artur Świątek
10. mgr Marian Żmigrodzki

Katedra Literatury Anglojęzycznej
Kierownik: dr hab. prof. UP Tomasz Sikora
1. dr hab. prof. UP Aleksandra Budrewicz
2. dr Monika Kozub
3. dr Monika Mazurek
4. dr hab. Przemysław Michalski
5. dr Anna Pietrzykowska-Motyka
Doktoranci:
mgr Anna Dybiec
opiekun naukowy: dr hab. Aleksandra Budrewicz
mgr Anna Wicher
mgr Maciej Badura
mgr Małgorzata Kowalcze
opiekun naukowy: dr hab. prof. UP Tomasz Sikora

Katedra Dydaktyki Przekładu
Kierownik dr hab. prof. UP Joanna Dybiec-Gajer
1. dr Małgorzata Brożyna-Reczko
2. dr Agnieszka Gicala
3. dr Jan Gościński
4. dr Małgorzata Kodura
5. dr Ewelina Kwiatek
6. dr Piotr Plichta
Doktoranci:
mgr Milena Yablonsky
opiekun naukowy: dr hab. prof. UP Joanna Dybiec-Gajer

Katedra Historii i Kultury Krajów Angielskiego Obszaru Językowego
Kierownik: dr hab. prof. UP Mariusz Misztal
1. mgr Ann Cardwell
2. dr Natalia Giza
3. dr Paweł Hamera
4. dr hab. prof. UP Andrzej Kuropatnicki
5. dr hab. Artur Piskorz
6. dr Daniel Tilles
7. dr Julia Wilczyńska

Zakład Historii i Kultury Materialnej Krajów Angielskiego Obszaru Językowego
Kierownik: dr hab. prof. UP Andrzej Kuropatnicki
1. dr Paweł Hamera
2. dr hab. prof. UP Mariusz Misztal
3. dr hab. Artur Piskorz

Katedra Dydaktyki Języka Angielskiego
Kierownik: dr hab. prof. UP Joanna Rokita-Jaśkow
1. mgr Jacek Bentke
2. mgr Agata Cierpisz
3. dr Melanie Ellis
4. dr Werona Król-Gierat
5. mgr Mieczysław Lechowski
6. dr Monika Łodej
7. mgr Eliza Marczak
8. dr Małgorzata Marzec-Stawiarska
9. mgr Katarzyna Nosidlak
10. dr Albertyna Paciorek
11. mgr Kinga Stolarczyk
12. dr Agnieszka Strzałka
13. mgr Mariusz Szerocki

Pracownia Praktycznej Nauki Języka Angielskiego
Kierownik: dr Melanie Ellis
1. mgr Jacek Bentke
2. mgr Ann Cardwell
3. mgr Agata Cierpisz
4. mgr Natalia Giza
5. dr Monika Kozub
6. mgr Mieczysław Lechowski
7. mgr Eliza Marczak
8. mgr Katarzyna Nosidlak
9. mgr Łukasz Olesiak
10. mgr Agnieszka Piasecka
11. mgr Kinga Stolarczyk
12. mgr Mariusz Szerocki
13. dr Julia Wilczyńska

Katedra Cyfrowej Edukacji Językowej
Kierownik: dr hab. prof. UP Anna Turula
1. dr Małgorzata Łuszcz
2. dr Joanna Pitura
3. mgr Łukasz Olesiak
Doktoranci:
1. mgr Ewa Zarzycka-Piskorz
2. mgr Natalia Góralczyk
Motorola:
1. mgr Rafał Karoń