logoKatedry

Katedra Językoznawstwa Angielskiego
Kierownik: dr hab. prof. UP Alicja Witalisz

 1. dr Anita Buczek-Zawiła
 2. dr Ewa Kucelman
 3. mgr Piotr Okas
 4. mgr Joanna Paszenda
 5. mgr Agnieszka Piasecka
 6. dr Joanna Podhorodecka
 7. dr Anna Ścibior-Gajewska
 8. dr Artur Świątek
 9. dr Łukasz Zarzycki
 10. mgr Marian Żmigrodzki

 

Katedra Literatury Anglojęzycznej
Kierownik: dr hab. prof. UP Tomasz Sikora

 1. dr hab. prof. UP Aleksandra Budrewicz
 2. dr Anna Chromik
 3. dr Małgorzata Kowalcze
 4. dr Monika Kozub
 5. dr hab. Monika Mazurek
 6. dr hab. prof. UP Przemysław Michalski

 

Katedra Dydaktyki Przekładu
Kierownik dr hab. prof. UP Joanna Dybiec-Gajer

 1. dr Małgorzata Brożyna-Reczko
 2. dr Agnieszka Gicala
 3. dr Jan Gościński
 4. dr Małgorzata Kodura
 5. dr Ewelina Kwiatek
 6. dr Piotr Plichta
 7. dr Damian Podleśny

 

Katedra Historii i Kultury Krajów Angielskiego Obszaru Językowego
Kierownik: dr hab. prof. UP Mariusz Misztal

 1. dr Natalia Giza
 2. dr Paweł Hamera
 3. dr hab. prof. UP Andrzej Kuropatnicki
 4. dr hab. Artur Piskorz
 5. dr Daniel Tilles
 6. dr Julia Wilczyńska

 

Zakład Historii i Kultury Materialnej Krajów Angielskiego Obszaru Językowego
Kierownik: dr hab. prof. UP Andrzej Kuropatnicki

 1. dr Paweł Hamera
 2. dr hab. prof. UP Mariusz Misztal
 3. dr hab. Artur Piskorz

 

Katedra Dydaktyki Języka Angielskiego
Kierownik: dr hab. prof. UP Joanna Rokita-Jaśkow

 1. mgr Joanna Aleksiejuk
 2. mgr Jacek Bentke
 3. mgr Agata Cierpisz
 4. mgr Anna Dybiec
 5. mgr Dominika Dzik
 6. dr Melanie Ellis
 7. mgr Joanna Jakubik
 8. dr Werona Król-Gierat
 9. mgr Mieczysław Lechowski
 10. dr Monika Łodej
 11. mgr Eliza Marczak
 12. mgr Magdalena Michalczyk-Janas
 13. dr Katarzyna Nosidlak
 14. dr Sabina Nowak
 15. dr Agnieszka Strzałka
 16. mgr Jolanta Szczudło
 17. mgr Mariusz Szerocki

 

Pracownia Praktycznej Nauki Języka Angielskiego
Kierownik: dr Melanie Ellis

 1. mgr Joanna Aleksiejuk
 2. mgr Jacek Bentke
 3. mgr Agata Cierpisz
 4. mgr Anna Dybiec
 5. mgr Dominika Dzik
 6. mgr Joanna Jakubik
 7. mgr Mieczysław Lechowski
 8. mgr Eliza Marczak
 9. mgr Magdalena Michalczyk-Janas
 10. mgr Jolanta Szczudło
 11. mgr Mariusz Szerocki

 

Katedra Cyfrowej Edukacji Językowej
Kierownik: dr hab. prof. UP Anna Turula

 1. dr Małgorzata Łuszcz
 2. dr Joanna Pitura
 3. mgr Łukasz Olesiak