Katedry

Katedra Językoznawstwa Angielskiego
Kierownik: dr hab. Alicja Witalisz
1. dr Anita Buczek-Zawiła
2. dr Ewa Kucelman
3. dr Andrzej Łęcki
4. mgr Piotr Okas
5. mgr Joanna Paszenda
6. mgr Agnieszka Piasecka
7. dr Joanna Podhorodecka
8. dr Anna Ścibior-Gajewska
9. dr Artur Świątek
10. mgr Marian Żmigrodzki

Doktorantka:
mgr Anna Matlak
opiekun naukowy: dr hab. Alicja Witaliszcz

Katedra Literatury Anglojęzycznej
Kierownik: dr hab. Tomasz Sikora
1. dr hab. Aleksandra Budrewicz
2. dr Monika Kozub
3. dr Monika Mazurek
4. dr hab. Przemysław Michalski
5. dr Anna Pietrzykowska-Motyka

Doktoranci:
mgr Anna Dybiec
opiekun naukowy: dr hab. Aleksandra Budrewicz
mgr Anna Wicher
mgr Maciej Badura
mgr Małgorzata Kowalcze
opiekun naukowy: dr hab. prof. UP Tomasz Sikora

Katedra Dydaktyki Przekładu
Kierownik: dr hab. prof. UP Joanna Dybiec-Gajer
1. dr Małgorzata Brożyna-Reczko
2. dr Agnieszka Gicala
3. dr Małgorzata Kodura
4. dr Ewelina Kwiatek
5. mgr Anna Wyrwa

Doktoranci:
mgr Milena Yablonsky
opiekun naukowy: dr hab. prof. UP Joanna Dybiec-Gajer

Katedra Historii i Kultury Krajów Angielskiego Obszaru Językowego
Kierownik: dr hab. prof. UP Mariusz Misztal
1. mgr Ann Cardwell
2. mgr Natalia Giza
3. dr Paweł Hamera
4. dr hab. prof. UP Andrzej Kuropatnicki
5. dr Artur Piskorz
6. dr Daniel Tilles
7. dr Julia Wilczyńska

Zakład Historii i Kultury Materialnej Krajów Angielskiego Obszaru Językowego
Kierownik: dr hab. prof. UP Andrzej Kuropatnicki
1. dr Paweł Hamera
2. dr hab. prof. UP Mariusz Misztal
3. dr Artur Piskorz

Katedra Dydaktyki Języka Angielskiego
Kierownik: dr hab. prof. UP Joanna Rokita-Jaśkow
1. mgr Jacek Bentke
2. mgr Agata Cierpisz
3. mgr Dominika Dzik
4. dr Melanie Ellis
5. mgr Werona Król-Gierat
6. mgr Mieczysław Lechowski
7. dr Monika Łodej
8. mgr Eliza Marczak
9. dr Małgorzata Marzec-Stawiarska
10. mgr Katarzyna Nosidlak
11. dr Albertyna Paciorek
12. mgr Kinga Stolarczyk
13. dr Agnieszka Strzałka
14. mgr Mariusz Szerocki

Doktoranci:
mgr Tomasz Krawczyk
mgr Agata Pogłozińska
opiekun naukowy: dr hab. prof. UP Joanna Rokita-Jaśkow

Pracownia Praktycznej Nauki Języka Angielskiego
Kierownik: dr Melanie Ellis
1. mgr Jacek Bentke
2. mgr Agata Cierpisz
3. mgr Dominika Dzik
4. mgr Mieczysław Lechowski
5. mgr Eliza Marczak
6. mgr Katarzyna Nosidlak
7. mgr Kinga Stolarczyk
8. mgr Mariusz Szerocki

Katedra Cyfrowej Edukacji Językowej
Kierownik: dr hab. prof. UP Anna Turula
1. dr Joanna Pitura
2. mgr Łukasz Olesiak

Doktoranci:
1. mgr Ewa Zarzycka-Piskorz
2. mgr Tomasz Poznański
opiekun naukowy: dr hab. prof. UP Anna Turula