DLA STUDENTA

 1. Pismo Prorektora ds. Studenckich, dotyczące terminów składnia wniosków o przyznanie prawa do zakwaterowania w akademikach w roku akademickim 2017/2018
 2. Pismo Prorektora ds. Studenckich dotyczące terminów składnia wniosków o stypendia socjalne na rok akademicki 2017/2018
 3. Organizacji letniej sesji egzaminacyjnej 2016/2017
 4. Organizacji letniej sesji poprawkowej dla III roku
 5. Szkolenie biblioteczne >>> Harmonogram szkolenia bibliotecznego
 6. Pismo okólne Prorektora ds. Kształcenia w sprawie: zasad zaliczania szkolenia ogólnego z zakresu BHP przez studentów i doktorantów w roku akademickim 2016/2017
 7. Pismo okólne Prorektora ds. Kształcenia w sprawie: zasad organizowania i zaliczania kursu z zakresu ochrony własności intelektualnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia
 8. Organizacja roku akademickiego 2016/2017
 9. Decyzja dotycząca ochrony własności intelektualnej
 10. Decyzję Prorektora ds. Studenckich Nr RO/D.0201-13/2016 w sprawie terminu składania wniosków o stypendium socjalne na rok akademicki 2016/2017 przez studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych aktualnego I i II roku studiów pierwszego stopnia oraz I roku studiów drugiego stopnia
 11. Organizacja roku akademickiego 2016/2017
 12. Decyzja Dziekana Wydziału Filologicznego w sprawie: dokumentów, które należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Filologicznego przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego.
 13. Organizacja letniej sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2015/2016 na studiach stacjonarnych Wydziału Filologicznego
 14. Pismo okólne Prorektora ds. Kształcenia w sprawie: zasad zaliczenia szkolenia ogólnego z zakresu BHP przez studentów i doktorantów w roku akademickim 2015/2016
 15. REGULAMIN UZNAWANIA KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH
 16. Organizacja roku akademickiego 2015/2016 na studiach niestacjonarnych.
 17. Decyzja w sprawie: dokumentów, które należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Filologicznego przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego
 18. Regulamin dla studentów zaocznych
 19. Organizacja i przeprowadzanie egzaminów dyplomowych
 20. Dokumenty, które należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Filologicznego przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego.
 21. Procedura antyplagiatowa w Uniwersytecie Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 22. Informacje dla studentów dotyczącej rejestracji pracy dyplomowej
 23. Wygląd pracy archiwalnej Zarządzenie Rektora Nr R-17/2008
 24. Aneks z dnia 28.01.2009 do zarządzenia Nr R-17/2008
 25. Oświadczenie autora prac dyplomowej
 26. Oświadczenie przedłożenia pracy dyplomowe
 27. Informacje dla studentów
 28. Regulamin studiów