logoKonferencje Filologia Germańska

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Figury pamięci Czytanie – doświadczenie – emocje. Książki dla dzieci i młodzieży – teoria i praktyka odbioru ( IV) 1–3.06. 2018r. Instytut Filologii Polskiej Uniwersytet Wrocławski (pl. Nankiera 15, Wrocław)

 

 

Instytut Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego zaprasza na czwartą międzynarodową konferencję naukową poświęconą Funkcji i znaczeniu chóru we współczesnym dramacie i teatrze. Konferencja pod hasłem „Dramat Współczesny” odbędzie się w dniach 23-25 marca 2017 r w Bochni. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w Call for papers konferencji.

Zagadnieniami, na które organizatorzy pragną zwrócić szczególną uwagę są:

·         wieloznaczność chóru jako elementu dramatycznego i teatralnego,

·         pytanie o obecność chóru we współczesnych dramatach i inscenizacjach teatralnych oraz sposoby jej zastąpienia,

·         ujęcie chóru we współczesnych adaptacjach tragedii antycznych,

·         funkcje chóru z perspektywy współczesnych badań nad dramatem i teatrem.

CFP 2017

Tagungsprogramm

SCROLL_TEXT

O konferencji

LOGOMalarstwo

Literatura a malarstwo

Warszawa, 1–2 kwietnia 2017

W dniach 1–2 kwietnia 2017 roku odbędzie się na Uniwersytecie Warszawskim międzynarodowa konferencja „Literatura a malarstwo”, organizowana w ramach międzyuczelnianego projektu „Literatura – Konteksty”, który jest realizowany przez Instytut Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i Instytut Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Współorganizatorami konferencji są Zespół Badawczy LitLinAl w Instytucie Filologii Angielskiej i Germańskiej Uniwersytetu w Santiago de Compostela oraz Sekcja Germanistyki na Wydziale Nauk Humanistycznych i Kulturoznawstwa Uniwersytetu w Wuppertalu.

Tematyka konferencji koncentrować się będzie na zależnościach oraz analogiach między literaturą a malarstwem. Do zagadnień, na które organizatorzy chcieliby zwrócić szczególną uwagę, należą:

– ekfrazy poświęcone dziełom malarskim,

– malarstwo książkowe,

– malarstwo jako temat i motyw literacki,

– dzieła literackie inspirowane malarstwem,

– dzieła malarskie inspirowane literaturą,

– narracyjność w malarstwie,

– obrazowość w literaturze,

– teoria malarstwa a teoria literatury.

 

LINK: Cyrkularz konferencji (CFP)

LINK: Formularz zgłoszeniowy