Harmonogram zajęć Język Hiszpański

Harmonogram zajęć w roku akademickim 2017/2018

DYŻURY PRACOWNIKÓW INSTYTUTU NEOFILOLOGII – IBERYŚCI 2017-2018

Filologia hiszpańska, I rok, studia stacjonarne – dzienne

Filologia hiszpańska, II rok, studia stacjonarne – dzienne

Filologia hiszpańska, III rok, studia stacjonarne – dzienne

Filologia hiszpańska, I rok drugiego stopnia SUM, studia stacjonarne – dzienne