Pracownicy Język Hiszpański


 • mgr Angela Artero Navarro
  Pracownia Językoznawstwa Hiszpańskiego i Dydaktyki Języków Iberyjskich
  ul. Podchorążych 2, pok.459, tel. + 48 12 662-60-64
  e-mail: angela.arteronavarro@up.krakow.pl

  dr Jorge Cabezas Miranda
  Katedra Literatur Hiszpańskiego Obszaru Językowego
  ul. Podchorążych 2, pok.459, tel. + 48 12 662-60-64
  e-mail: jorge.cabezasmiranda@up.krakow.pl

  dr hab. Marta Cichocka
  Katedra Literatur Hiszpańskiego Obszaru Językowego
  ul. Podchorążych 2, pok.459, tel. + 48 12 662-60-64
  e-mail: marta.cichocka@up.krakow.pl

  mgr Bartosz Dondelewski
  Pracownia Językoznawstwa Hiszpańskiego i Dydaktyki Języków Iberyjskich
  ul. Podchorążych 2, pok.459, tel. + 48 12 662-60-64
  e-mail: bartosz.dondelewski@up.krakow.pl

  mgr Kinga Gryglewska-Szypuła
  Pracownia Językoznawstwa Hiszpańskiego i Dydaktyki Języków Iberyjskich
  ul. Podchorążych 2, pok.459, tel. + 48 12 662-60-64
  e-mail: kinga.gryglewska-szypula@up.krakow.pl

  mgr Olga Grzyś
  Pracownia Językoznawstwa Hiszpańskiego i Dydaktyki Języków Iberyjskich
  ul. Podchorążych 2, pok.459, tel. + 48 12 662-60-64
  e-mail: olga.grzys@up.krakow.pl

  mgr Barbara Hrabal
  Pracownia Językoznawstwa Hiszpańskiego i Dydaktyki Języków Iberyjskich
  ul. Podchorążych 2, pok.459, tel. + 48 12 662-60-64
  e-mail: barbara.hrabal@up.krakow.pl

  dr Dorota Kotwica
  Pracownia Językoznawstwa Hiszpańskiego i Dydaktyki Języków Iberyjskich
  ul. Podchorążych 2, pok.459, tel. + 48 12 662-60-64
  e-mail: dorota.kotwica@up.krakow.pl

  dr Danuta Kucała
  Pracownia Językoznawstwa Hiszpańskiego i Dydaktyki Języków Iberyjskich
  ul. Podchorążych 2, pok.459, tel. + 48 12 662-60-64
  e-mail: danuta.kucala@up.krakow.pl

  dr Ingrid Petkova Móczárné
  Pracownia Językoznawstwa Hiszpańskiego i Dydaktyki Języków Iberyjskich
  ul. Podchorążych 2, pok.459, tel. + 48 12 662-60-64
  e-mail: ingrid.moczarnepetkova@up.krakow.pl

  dr hab. prof. UP Barbara Obtułowicz
  Katedra Historii i Kultury Hiszpańskiego Obszaru Językowego
  Pracownia Badań Porównawczych nad Współczesną Kulturą Zachodnią
  ul. Podchorążych 2, pok.250, tel. + 48 12 662-62-03
  e-mail: barbara.obtulowicz@up.krakow.pl

  dr hab.prof. UP Nina Podleszańska
  Katedra Literatur Hiszpańskiego Obszaru Językowego
  Pracownia Badań Porównawczych nad Współczesną Kulturą Zachodnią
  ul. Podchorążych 2, pok.459, tel. + 48 12 662-60-64
  e-mail: nina.podleszanska@up.krakow.pl

  mgr Angel Jaro Peinado
  Pracownia Językoznawstwa Hiszpańskiego i Dydaktyki Języków Iberyjskich
  ul. Podchorążych 2, pok.459, tel. + 48 12 662-60-64
  e-mail: angel.peinadojaro@up.krakow.pl

  dr Marcin Sarna
  Katedra Literatur Hiszpańskiego Obszaru Językowego
  Pracownia Przekładoznawstwa Hiszpańskiego
  ul. Podchorążych 2, pok.459, tel. + 48 12 662-60-64
  e-mail: marcin.sarna@up.krakow.pl

  mgr Joanna Szlachta
  Pracownia Językoznawstwa Hiszpańskiego i Dydaktyki Języków Iberyjskich
  ul. Podchorążych 2, pok.459, tel. + 48 12 662-60-64
  e-mail: joanna.szlachta@up.krakow.pl

  dr Ewelina Topolska
  Katedra Literatur Hiszpańskiego Obszaru Językowego
  ul. Podchorążych 2, pok.459, tel. + 48 12 662-60-64
  e-mail: ewelina.topolska@up.krakow.pl

  mgr Weronika Urbanik-Pęk
  Katedra Literatur Hiszpańskiego Obszaru Językowego
  ul. Podchorążych 2, pok.459, tel. + 48 12 662-60-64
  e-mail: weronika.urbanik-pek@up.krakow.pl

  mgr Paulina Węgrzyn
  Pracownia Językoznawstwa Hiszpańskiego i Dydaktyki Języków Iberyjskich
  ul. Podchorążych 2, pok.459, tel. + 48 12 662-60-64
  e-mail: paulina.wegrzyn@up.krakow.pl

 • Katedra Języka i Kultury Hiszpańskiego Obszaru Językowego
  Kierownik: p.o. kierownika dr hab. Marta Cichocka

   

  Pracownia Językoznawstwa Hiszpańskiego i Dydaktyki Języków Iberyjskich
  Kierownik: dr Danuta Kucała

  1. mgr Angela Artero Navarro
  2. mgr Bartosz Dondelewski
  3. mgr Kinga Gryglewska-Szypuła
  4. mgr Barbara Hrabal
  5. dr Dorota Kotwica
  6. dr Ingrid Móczárné Petkova
  7. mgr Ángel Peinado Jaro
  8. mgr Joanna Szlachta
  9. mgr Weronika Urbanik-Pęk

   

  Katedra Literatur Hiszpańskiego Obszaru Językowego
  Kierownik: dr hab. Marta Cichocka

  1. dr Jorge Cabezas Miranda
  2. mgr Olga Grzyś
  3. dr hab. prof. UP Nina Podleszańska
  4. dr Marcin Sarna
  5. dr EwelinaTopolska

   

  Katedra Historii i Kultury Hiszpańskiego Obszaru Językowego
  Kierownik: dr hab. prof. UP Barbara Obtułowicz

  1. mgr Paulina Węgrzyn
 • ...