logoPracownicy Język Hiszpański

 • Zastępca Dyrektora Instytutu Neofilologii – Filologia Hiszpańska
  dr hab. Marta Cichocka
  Katedra Literatur Hiszpańskiego Obszaru Językowego
  ul. Podchorążych 2, pok.459, tel. + 48 12 662-60-64
  e-mail: marta.cichocka@up.krakow.pl

  dr Jorge Cabezas Miranda
  Katedra Literatur Hiszpańskiego Obszaru Językowego
  ul. Podchorążych 2, pok.459, tel. + 48 12 662-60-64
  e-mail: jorge.cabezasmiranda@up.krakow.pl

  mgr Bartosz Dondelewski
  Pracownia Językoznawstwa Hiszpańskiego i Dydaktyki Języków Iberyjskich
  ul. Podchorążych 2, pok.459, tel. + 48 12 662-60-64
  e-mail: bartosz.dondelewski@up.krakow.pl

  mgr Kinga Gryglewska-Szypuła
  Pracownia Językoznawstwa Hiszpańskiego i Dydaktyki Języków Iberyjskich
  ul. Podchorążych 2, pok.459, tel. + 48 12 662-60-64
  e-mail: kinga.gryglewska-szypula@up.krakow.pl

  mgr Olga Grzyś
  Pracownia Językoznawstwa Hiszpańskiego i Dydaktyki Języków Iberyjskich
  ul. Podchorążych 2, pok.459, tel. + 48 12 662-60-64
  e-mail: olga.grzys@up.krakow.pl

  mgr Barbara Hrabal
  Pracownia Językoznawstwa Hiszpańskiego i Dydaktyki Języków Iberyjskich
  ul. Podchorążych 2, pok.459, tel. + 48 12 662-60-64
  e-mail: barbara.hrabal@up.krakow.pl

  dr Maciej Jaskot
  Pracownia Językoznawstwa Hiszpańskiego i Dydaktyki Języków Iberyjskich
  ul. Podchorążych 2, pok.459, tel. + 48 12 662-60-64
  e-mail: maciej.jaskot@up.krakow.pl

  dr Danuta Kucała
  Pracownia Językoznawstwa Hiszpańskiego i Dydaktyki Języków Iberyjskich
  ul. Podchorążych 2, pok.459, tel. + 48 12 662-60-64
  e-mail: danuta.kucala@up.krakow.pl

  dr Ingrid Petkova Móczárné
  Pracownia Językoznawstwa Hiszpańskiego i Dydaktyki Języków Iberyjskich
  ul. Podchorążych 2, pok.459, tel. + 48 12 662-60-64
  e-mail: ingrid.moczarnepetkova@up.krakow.pl

  dr hab. prof. UP Barbara Obtułowicz
  Katedra Historii i Kultury Hiszpańskiego Obszaru Językowego
  Pracownia Badań Porównawczych nad Współczesną Kulturą Zachodnią
  ul. Podchorążych 2, pok.250, tel. + 48 12 662-62-03
  e-mail: barbara.obtulowicz@up.krakow.pl

  mgr Angel Jaro Peinado
  Pracownia Językoznawstwa Hiszpańskiego i Dydaktyki Języków Iberyjskich
  ul. Podchorążych 2, pok.459, tel. + 48 12 662-60-64
  e-mail: angel.peinadojaro@up.krakow.pl

  dr Tomasz Pindel
  Katedra Literatur Hiszpańskiego Obszaru Językowego
  ul. Podchorążych 2, pok.459, tel. + 48 12 662-60-64
  e-mail: tomasz.pindel@up.krakow.pl

  dr Marcin Sarna
  Katedra Literatur Hiszpańskiego Obszaru Językowego
  Pracownia Przekładoznawstwa Hiszpańskiego
  ul. Podchorążych 2, pok.459, tel. + 48 12 662-60-64
  e-mail: marcin.sarna@up.krakow.pl

  mgr Joanna Szlachta
  Pracownia Językoznawstwa Hiszpańskiego i Dydaktyki Języków Iberyjskich
  ul. Podchorążych 2, pok.459, tel. + 48 12 662-60-64
  e-mail: joanna.szlachta@up.krakow.pl

  mgr Weronika Urbanik-Pęk
  Katedra Literatur Hiszpańskiego Obszaru Językowego
  ul. Podchorążych 2, pok.459, tel. + 48 12 662-60-64
  e-mail: weronika.urbanik-pek@up.krakow.pl

  mgr Paulina Węgrzyn
  Katedra Historii i Kultury Hiszpańskiego Obszaru Językowego
  ul. Podchorążych 2, pok.459, tel. + 48 12 662-60-64
  e-mail: paulina.wegrzyn@up.krakow.pl

  mgr Małgorzata Wiertelak
  Pracownia Językoznawstwa Hiszpańskiego i Dydaktyki Języków Iberyjskich
  ul. Podchorążych 2, pok.459, tel. + 48 12 662-60-64
  e-mail: malgorzata.wiertelak@up.krakow.pl

  mgr Alicja Zapolnik-Plachetka
  Pracownia Językoznawstwa Hiszpańskiego i Dydaktyki Języków Iberyjskich
  ul. Podchorążych 2, pok.459, tel. + 48 12 662-60-64
  e-mail: alicja.zapolnik-plachetka@up.krakow.pl

 • Katedra Języka i Kultury Hiszpańskiego Obszaru Językowego
  Kierownik: dr hab. Marta Cichocka

  Pracownia Językoznawstwa Hiszpańskiego i Dydaktyki Języków Iberyjskich
  Kierownik: dr Danuta Kucała

  1. mgr Bartosz Dondelewski
  2. mgr Kinga Gryglewska-Szypuła
  3. mgr Barbara Hrabal
  4. dr Maciej Jaskot
  5. dr Ingrid Móczárné Petkova
  6. mgr Ángel Peinado Jaro
  7. mgr Joanna Szlachta
  8. mgr Weronika Urbanik-Pęk
  9. mgr Małgorzata Wiertelak
  10. mgr Alicja Zapolnik-Plachetka

  Katedra Literatur Hiszpańskiego Obszaru Językowego
  Kierownik: dr hab. Marta Cichocka

  1. dr Jorge Cabezas Miranda
  2. mgr Olga Grzyś
  3. dr Tomasz Pindel
  4. dr Marcin Sarna

  Katedra Historii i Kultury Hiszpańskiego Obszaru Językowego
  Kierownik: prof. UP dr hab. Barbara Obtułowicz

  1. mgr Paulina Węgrzyn
 • DYŻURY PRACOWNIKÓW – IBERYŚCI