Pracownicy Język Hiszpański


 • Kierownik

  dr hab.prof. UP Nina Podleszańska
  Pracownia Literatur Hiszpańskiego Obszaru Językowego
  Pracownia Badań Porównawczych nad Współczesną Kulturą Zachodnią
  ul. Podchorążych 2, pok.459, tel. + 48 12 662-60-64
  e-mail: plutaster@gmail.com

  dr Joanna Albin
  Pracownia Przekładoznawstwa Hiszpańskiego
  ul. Podchorążych 2, pok.459, tel. + 48 12 662-60-64
  e-mail: albinj@o2.pl

  mgr Angela Artero Navarro
  Pracownia Językoznawstwa Hiszpańskiego i Dydaktyki Języków Iberyjskich
  ul. Podchorążych 2, pok.459, tel. + 48 12 662-60-64
  e-mail: arte.angela@gmail.com

  mgr Joanna Baczmaga
  Pracownia Językoznawstwa Hiszpańskiego i Dydaktyki Języków Iberyjskich
  ul. Podchorążych 2, pok.459, tel. + 48 12 662-60-64
  e-mail: jbaczmaga@gmail.com

  dr Jorge Cabezas Miranda
  Pracownia Literatur Hiszpańskiego Obszaru Językowego
  ul. Podchorążych 2, pok.459, tel. + 48 12 662-60-64
  e-mail: cabemirandaj@gmail.com

  dr Marta Cichocka
  Pracownia Literatur Hiszpańskiego Obszaru Językowego
  ul. Podchorążych 2, pok.459, tel. + 48 12 662-60-64
  e-mail: revista@gazeta.pl

  mgr Kinga Gryglewska-Szypuła
  Pracownia Językoznawstwa Hiszpańskiego i Dydaktyki Języków Iberyjskich
  ul. Podchorążych 2, pok.459, tel. + 48 12 662-60-64
  e-mail: kinga.gryglewska@op.pl

  mgr Olga Grzyś
  Pracownia Językoznawstwa Hiszpańskiego i Dydaktyki Języków Iberyjskich
  ul. Podchorążych 2, pok.459, tel. + 48 12 662-60-64
  e-mail: olgagrzys@gmail.com

  mgr Barbara Hrabal
  Pracownia Językoznawstwa Hiszpańskiego i Dydaktyki Języków Iberyjskich
  ul. Podchorążych 2, pok.459, tel. + 48 12 662-60-64
  e-mail: basiahrabal@gmail.com

  dr Danuta Kucała
  Pracownia Językoznawstwa Hiszpańskiego i Dydaktyki Języków Iberyjskich
  ul. Podchorążych 2, pok.459, tel. + 48 12 662-60-64
  e-mail: dkucala@gmail.com

  dr Ingrid Petkova Móczárné
  Pracownia Językoznawstwa Hiszpańskiego i Dydaktyki Języków Iberyjskich
  ul. Podchorążych 2, pok.459, tel. + 48 12 662-60-64
  e-mail: petkovingrid@gmail.com

  dr hab. prof. UP Barbara Obtułowicz
  Pracownia Historii i Kultury Hiszpańskiego Obszaru Językowego
  Pracownia Badań Porównawczych nad Współczesną Kulturą Zachodnią
  ul. Podchorążych 2, pok.250, tel. + 48 12 662-62-03
  e-mail: basiaobt@interia.pl

  mgr Angel Jaro Peinado
  Pracownia Językoznawstwa Hiszpańskiego i Dydaktyki Języków Iberyjskich
  ul. Podchorążych 2, pok.459, tel. + 48 12 662-60-64
  e-mail: anjelpeinado@hotmail.com

  dr Miguel Luis Poveda Balbuena
  Pracownia Językoznawstwa Hiszpańskiego i Dydaktyki Języków Iberyjskich
  ul. Podchorążych 2, pok.459, tel. + 48 12 662-60-64
  e-mail: m.poveda11@gmail.com

  dr Marcin Sarna
  Pracownia Literatur Hiszpańskiego Obszaru Językowego
  Pracownia Przekładoznawstwa Hiszpańskiego
  ul. Podchorążych 2, pok.459, tel. + 48 12 662-60-64
  e-mail: marcinesp@hotmail.com

  dr Ewelina Topolska
  Pracownia Literatur Hiszpańskiego Obszaru Językowego
  ul. Podchorążych 2, pok.459, tel. + 48 12 662-60-64
  e-mail: evetopolska@up.krakow.pl

  mgr Weronika Urbanik-Pęk
  Pracownia Językoznawstwa Hiszpańskiego i Dydaktyki Języków Iberyjskich
  ul. Podchorążych 2, pok.459, tel. + 48 12 662-60-64
  e-mail: weronika6@onet.eU

  mgr Paulina Węgrzyn
  Pracownia Historii i Kultury Hiszpańskiego Obszaru Językowego
  ul. Podchorążych 2, pok.459, tel. + 48 12 662-60-64
  e-mail: paulacracovia@yahoo.es

 • Katedra Języka i Kultury Hiszpańskiego Obszaru Językowego
  Kierownik: dr hab. prof. UP Nina Podleszańska

  Pracownia Językoznawstwa Hiszpańskiego i Dydaktyki Języków Iberyjskich
  Kierownik: dr Danuta Kucała

  1. mgr Angela Artero Navarro
  2. mgr Joanna Baczmaga
  3. mgr Kinga Gryglewska-Szypuła
  4. mgr Olga Grzyś
  5. mgr Barbara Hrabal
  6. mgr Ángel Peinado Jaro
  7. dr Ingrid Petkova Móczárné
  8. dr Miguel Luis Poveda Balbuena
  9. mgr Weronika Urbanik-Pęk

  Pracownia Literatur Hiszpańskiego Obszaru Językowego
  Kierownik: dr Marta Cichocka

  1. dr Jorge Cabezas Miranda
  2. dr hab. prof. UP Nina Podleszańska
  3. dr Marcin Sarna
  4. dr EwelinaTopolska

  Pracownia Historii i Kultury Hiszpańskiego Obszaru Językowego
  Kierownik: dr hab. prof. UP Barbara Obtułowicz

  1. mgr Paulina Węgrzyn

  Pracownia Przekładoznawstwa Hiszpańskiego
  Kierownik: dr Joanna Albin

  1. dr Marcin Sarna
 • DYŻURY PRACOWNIKÓW INSTYTUTU NEOFILOLOGII – IBERYŚCI 2017-2018