Harmonogram zajęć w roku akademickim 2017/2018

DYŻURY PRACOWNIKÓW INSTYTUTU NEOFILOLOGII – ITALIANIŚCI 2017-2018

I rok Filologia włoska, studia stacjonarne I stopnia

II rok Filologia włoska, studia stacjonarne I stopnia

III rok Filologia włoska studia stacjonarne I stopnia

 

I rok Filologia włoska, studia stacjonarne II stopnia

II rok Filologia włoska, studia stacjonarne II stopnia