logoKoło Naukowe Germanistów

Zapraszamy Państwa do lektury kolejnego numeru gazetki Koła Naukowego Germanistów.
FUKS Nr. 4

Zachęcamy Państwa do lektury kolejnego trzeciego numeru gazetki studenckiej FUKS.
FUKS Nr. 3

SCROLL_TEXT
Zapraszamy Państwa do zapoznania się z pierwszym numerem gazety FUKS, redagowanej przez Koło Naukowe Germanistów. Osoby chętne do współpracy przy następnym numerze zachęcamy do kontaktu z opiekunami koła. Życzymy przyjemnej lektury.
SCROLL_TEXT
Miło poinformować nam, że koło oficjalnie działa już pod nową nazwą Koło Naukowe Germanistów. Na rok 2016/2017 został wybrany nowy zarząd w składzie:
Anna Rymarczyk – przewodnicząca
Monika Szczerbik- zastępca
Klaudia Dunaj – zastępca
Zachęcamy Państwa do zapoznania się ze statutem KNG oraz sprawozdaniem z działalności koła w ubiegłym roku akademickim.
Zapraszamy do dołączenia do naszej grupy na facebooku: Koło Naukowe Germanistów UP, gdzie znajdą Państwo informacje na temat bieżących wydarzeń organizowanych przez koło.
Osoby chętnie do dołączenia do KNG prosimy o kontakt z opiekunami: Joanną Gospodarczyk, Justyną Sekułą, Barbarą Marmol.

Sprawozdanie 2015 2016

STATUT KGN

 

 

Wyjazd studentów filologii germańskiej na ekskursję naukową pt. Das Leid der Anderen“ – Erinnerungskulturen in Europa zorganizowanego przez Akademie Mitteleuropa w dniach 22 ‒ 27.11.2015 w Bad Kissingen.

 

W dniach 22 ‒ 27 listopada 2015 roku studenci filologii germańskiej z Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie wzięli udział w międzynarodowej niemieckojęzycznej konferencji zatytułowanej „Das Leid der Anderen“ – Erinnerungskulturen in Europa”. Wydarzenie to zostało zorganizowane przez Akademie Mitteleuropa (www.akademie-mitteleuropa.de) w bawarskiej miejscowości Bad Kissingen. Inicjatorką wyjazdu studentów z Krakowa była Pani Profesor Isabel Röskau-Rydel

Podczas seminarium uczestnicy posłuchać mogli wykładów dotyczących różnych aspektów powojennej polityki pamięci Niemiec oraz krajów Europy Wschodniej, dotyczącej zarówno historii Żydów przed II wojną światową, jak i Holocaustu. W swoich wystąpieniach specjaliści z Niemiec, Rumunii, Węgier i Polski podejmowali się wyjaśnienia postrzegania tej problematyki przede wszystkim przez pryzmat polityki historycznej własnych krajów. W wystąpieniach badaczy pojawiły się przykłady z takich dziedzin jak historia, literatura, czy film. Po każdym odczycie uczestnicy z Krakowa, oraz również biorący udział w seminarium studenci germanistyki z Węgier (Uniwersytet im. Eötvösa-Loránda w Budapeszcie) i Rumunii (Christliche Universität Partium, Oradea [niem. Großwardein, węg. Nagyvárad]) mieli okazję wziąć udział w odbywającej się na sali żarliwej dyskusji.

Jednym z punktów seminarium  było także zwiedzanie wystawy „Jüdisches Leben” znajdującej się w byłym Domu Gminy Żydowskiej w Bad Kissingen. Oglądając ekspozycje studenci mogli zapoznać się z historią życia codziennego Żydów w Bad Kissingen, a także dowiedzieć się więcej o żydowskich tradycjach i obrzędach. Uczestnicy mieli okazje oglądnąć także znajdującą się w tym samym budynku sale do modlitwy, otwartą uroczyście po wojnie dopiero w 1996 roku.

Seminarzyści odwiedzili również leżący nad Menem Würzburg, miasto, które słynie z barokowego Pałacu Arcybiskupów, zabytku wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. W Würzburgu studenci zwiedzili Centrum Gminy Żydowskiej ShalomEuropa, w którym mieści się ortodoksyjna synagoga oraz Muzeum ShalomEuropa. Dzięki tej wizycie uczestnicy mogli dowiedzieć się więcej o 900-letniej historii Żydów w mieście, o świętach i obyczajach żydowskich, a także zobaczyć oryginalne macewy z lat 1147‒1346. Wolontariuszki, które oprowadzały grupę po muzeum opowiedziały również o dzisiejszym życiu codziennym Żydów w mieście, a także o aktywnościach Gminy Żydowskiej, która posiada własną mykwę, cmentarz, synagogę, muzeum oraz kuchnię. Na terenie centrum działają również żydowskie organizacje skupiające w swoich kręgach zarówno osoby młode, jak i starsze.

Uczestnictwo w ekskursji naukowej w Bad Kissingen pozwoliło studentom dowiedzieć się więcej o historii i kulturze Żydów aszkenazyjskich, oraz spojrzeć na politykę pamięci o wydarzeniach mających miejsce przed, jak również i w trakcie trwania II wojny światowej z perspektywy transnarodowej.

Tekst: mgr Barbara Marmol, Anna Styburska

1 Uczestnicy konferencji w Bad Kissingen

1 Uczestnicy konferencji w Bad Kissingen

2 Studenci w sali konferencyjnej

2 Studenci w sali konferencyjnej

3

4

5 Zwiedzanie Domu Gminy Zydowskiej w Bad Kissingen

5 Zwiedzanie Domu Gminy Zydowskiej w Bad Kissingen

6 Sala modlitwy

6 Sala modlitwy

7 Wystawa

7. Wystawa

8 Würzburg

8 Würzburg

9 Jüdisches Museum Shalom Europa in Würzburg

9 Jüdisches Museum Shalom Europa in Würzburg

10 Prelekcja wolontariuszek

10 Prelekcja wolontariuszek

11 Wystawa

11 Wystawa

——————————————————————————————————————————————-

Podróż studyjna Koła Naukowego Germanistów UP
do Berlina, Lubeki, Hamburga i Wesselburen

Podróż studyjna 15 studentów – członków Koła Naukowego Germanistów UP – wraz z opiekunką Koła dr Anną Radzik odbyła się w dniach 1-12 lipca 2015 r. Wyjazd poprzedziło przygotowanie programu podróży i złożenie wniosku do DAAD, który przyznał stypendium uczestnikom wyjazdu.
Pierwszym celem podróży był Berlin (1-5.07.2015), gdzie zrealizowaliśmy następujące punkty programu:
- spotkanie z prof. Thorstenem Roelcke w Instytucie Języka i Komunikacji Uniwersytetu Technicznego w Berlinie (Institut für Sprache und Kommunikation an der Technischen Universität Berlin). Tematem spotkania były języki specjalistyczne, które stanowią przedmiot badań profesora, a także nauczanie języka niemieckiego jako obcego w Uniwersytecie Technicznym w Berlinie.
- spotkanie z prof. Franzem Simmlerem w Bibliotece Filologicznej Wolnego Uniwersytetu w Belinie (Freie Universität Berlin). Rozmowa z prof. Simmlerem, który jest autorytetem w dziedzinie historii języka niemieckiego, dotyczyła obszarów badań naukowych profesora, a w szczególności wariantów regionalnych języka niemieckiego
- dwukrotna kwerenda biblioteczna w Bibliotece Filologicznej (Freie Universität Berlin) nt. języków specjalistycznych oraz odmian regionalnych języka niemieckiego
- zwiedzanie miasta „Śladami podzielonego miasta“ (Nach den Spuren der geteilten Stadt), przygotowane przez studentów Kamila Gołębiowskiego, Patrycję Józefek, Grzegorza Kilara, Magdalenę Krzciuk, Ewę Sęgę.

Kolejne trzy dni (6-8. 07.2015) grupa spędziła w Lubece, poświęcając uwagę głównie postaci Tomasza Manna i jego dziełu. Zrealizowaliśmy następujące punkty programu:
- zwiedzanie muzeum „Buddenbrookshaus“,
- podróż do Travemünde – śladami powieści „Buddenbrookowie“
- „Spacer literacki po Lubece” (Literarischer Spaziergang in der Stadt Lübeck) z dr. A. Baskakovem z muzeum „Buddenbrookshaus“
- zwiedzanie średniowiecznej starówki Lubeki, wpisanej na listę światowego dziedzictwa UNESCO, przygotowane przez studentów Wioletę Biernat, Klaudię Dunaj, Annę Padło, Annę Rymarczyk, Annę Styburską.

Następnym miastem na trasie naszej podróży był Hamburg (9-11.07.2015). Tutaj najważniejsze punkty programu związane były z Uniwersytetem w Hamburgu:
- spotkanie z panią prof. Ingrid Schröder oraz współpracownikami projektów „Niederdeutsch in Hamburg“, „Referenzkorpus Mittelniederdeutsch / Niederrheinisch 1200-1650“ oraz „Mittelniederdeutsches Wörterbuch“;
- udział w seminarium prowadzonym przez prof. Ingrid Schröder „Inschriften in linguistischer Perspektive“;
- zwiedzanie zabytków Hamburga, przygotowane przez studentki Kingę Antonkiewicz, Katarzynę Gielar, Justynę Jastrzębską, Martę Sowę, Izabellę Wędrak.
10. 07. 2015 grupa wyjechała z Hamburga do Wesselburen, gdzie zostaliśmy zaproszeni do Szkoły im. Fryderyka Hebbla (Friedrich-Hebbel-Schule) i mieliśmy tam możliwość
- hospitowania lekcji w szkole w klasie 9 i 5;
- spotkania i rozmowy z nauczycielami i dyrektorem p. Thorstenem Rode
- udziału w uroczystym pożegnaniu klas dziesiątych

W Wesselburen zwiedziliśmy także muzeum Fryderyka Hebbla, gdzie postać pisarza przybliżył nam dr. Hargen Thomsen.

Do Krakowa wróciliśmy pełni wrażeń, nowych doświadczeń, również organizacyjnych, intensywnego bezpośredniego kontaktu z językiem niemieckim oraz życiem uniwersyteckim w ważnych ośrodkach naukowych Niemiec.

Hamburg510

Hamburg
Berlin510

Berlin

Wesselburen510

Wesselburen
Lubeka510

Lubeka

Sprawozdanie z wyjazdu studentów germanistyki i historii na seminarium naukowe pt. „Rok 1989 jako wspólne europejskie miejsce pamięci”, zorganizowanego przez Akademie Mitteleuropa w dniach 14-19.12.2014 w Bad Kissingen (Bawaria).

            W dniach 14-19. grudnia 2014 roku grupa studentów filologii germańskiej i historii z Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie wzięła udział w międzynarodowym seminarium zatytułowanym „Rok 1989 jako wspólne europejskie miejsce pamięci”. Spotkanie zorganizowane zostało przez instytucję Akademie Mitteleuropa w malowniczej miejscowości Bad Kissingen, położonej w Bawarii. Opiekunem i inicjatorem wyjazdu była pani profesor Isabel Röskau-Rydel.

          Podczas seminarium studenci mieli okazję posłuchać wykładów specjalistów z Niemiec, Białorusi, Czech i Rumunii, którzy w interesujący sposób opowiedzieli o wydarzeniach mających miejsce w przełomowym dla wszystkich krajów Europy Środkowo-Wschodniej roku 1989. Po każdym wystąpieniu studenci z Krakowa brali czynny udział w toczącej się na sali dyskusji. W przerwach pomiędzy wykładami studenci chętnie udawali się na spacery po malowniczej okolicy, natomiast wieczorami był czas na integrację z pozostałymi uczestnikami lub wyjście do położonych nieopodal term KissSalis Therme.

        Czwartego dnia wszyscy uczestniczy wspólnie wybrali się do stolicy kraju związkowego Turyngii, Erfurtu, gdzie znajduje się filia Pełnomocnika Federalnego do spraw Akt Służby Bezpieczeństwa NRD (BStU). Instytucja ta jest w posiadaniu teczek i dokumentów przechowywanych wcześniej w archiwach Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwowego NRD. Podczas zwiedzania placówki studenci dowiedzieli się między innymi o aparacie kontroli NRD, jego celach, zadaniach oraz sposobach działania. Pani przewodnik, która sama wychowywała się w NRD, opowiedziała o swoim dorastaniu, pokazała swoje prywatne zdjęcia, a także opowiedziała kilka ciekawostek o innowacyjnych sposobach, jakie miały osoby próbujące nielegalnie opuścić kraj. Studenci mieli okazję również zwiedzić archiwum BStU oraz obejrzeć film poświęcony aktywistkom ówczesnej opozycji.

         Po opuszczeniu BStU cała grupa udała się na zwiedzanie Erfurtu, który w całych Niemczech znany jest przede wszystkim z monumentalnej katedry oraz z jednego z najstarszych uniwersytetów w Europie. W tym położonym nad rzeką Gerą mieście studenci mogli odwiedzić jeden z największych niemieckich jarmarków bożonarodzeniowych.

        Ostatniego dnia seminarium delegacja uczestników z Uniwersytetu Pedagogicznego przedstawiła przygotowaną przez całą grupę prezentację dotyczącą przełomowego również dla Polski roku 1989. Studenci opowiedzieli słuchaczom między innymi o powstaniu NSZZ Solidarność, Obradach Okrągłego Stołu, wolnych wyborach, „mszy pojednania” w Krzyżowej, a także przybliżyli sylwetki Lecha Wałęsy i Tadeusza Mazowieckiego. Słuchacze nagrodzili studentów gromkimi brawami.

        Po południu odbyła się wycieczka do centrum Bad Kissingen. W trakcie zwiedzania miasta seminarzyści poznali historię tej malowniczej miejscowości, podziwiali ogrody zaprojektowane przez wybitnego niemieckiego architekta Maxa Littmanna oraz  odwiedzili teatr, w którym regularnie odbywają się koncerty. Studenci skorzystali też z możliwości skosztowania słynnych na całym świecie wód leczniczych.

       Było to trzecie seminarium zorganizowane przez Akademie Mitteleuropa, w którym studenci Uniwersytetu Pedagogicznego wzięli udział. Podobnie jak w poprzednich dwóch latach, również i w tym roku uczestnicy nie tylko wspaniale spędzili czas, poznali mnóstwo ciekawych faktów dotyczących historii Europy Środkowo- Wschodniej, ale także odwiedzili miejsca, w których przeszłość staje się teraźniejszością i przyszłością.

kologer01

1 Akademie Mitteleuropa, sala konferencyjna

kologer02

2 Konferencja o znaczeniu roku 1989 w Niemczech i w Europie Wschodniej

kologer03

3 Referentka dr hab. prof. UP Isabel Röskau-Rydel

kologer04

4 Referat o miejscu pamięci Bad Kissingen

kologer05

5 Referat o zmianach na Białorusi po 1989 roku

kologer06

6 Wycieczka do Erfurtu, stolicy Turyngii

kologer07

7 Studenci filologii germańskiej i historii UP przed dawnym budynkiem Stasi w Erfurcie

kologer08

8 W Centrum dokumentacyjnym historii Stasi

kologer09

9 Wystawa w byłym budynku Stasi

kologer10

10 Riechproben, czyli materiały do wąchania dla psów tropiących

kologer11

11 Wystawa

kologer12

12 W archiwum

kologer13

13 Regał z aktami byłego Stasi

kologer14

14 Fortyfikacja Erfurtu

kologer15

15 Jarmark bożonarodzeniowy w Erfurcie

kologer16

16 Jarmark bożonarodzeniowy z widokiem na katedrę w Erfurcie w tle

kologer17

17 Kamienice w Erfurcie

kologer18

18 Synagoga w Erfurcie

kologer19

19 Jarmark bożonarodzeniowy nocą

kologer20

20 Wejście do katedry

kologer21

21 Akademie Mitteleuropa, prezentacja studentów z UP

kologer22

22 Prezentacja c.d.

kologer23

23 Prezentacja c.d.

kologer24

24 Prezentacja c.d.

kologer25

25 Prezentacja c.d.

kologer26

26 Prezentacja c.d.

kologer27

27 Prezentacja c.d.

kologer28

28 Zwiedzanie Bad Kissingen

kologer29

29 Stolpersteine w Bad Kissingen

kologer30

30 Fachwerkhaus w Bad Kissingen

kologer31

31 Jarmark bożonarodzeniowy w Bad Kissingen

kologer32

32 Pijalnia wód mineralnych w Bad Kissingen