Pracownicy Filologia Rosyjska

Zastępca Dyrektora Instytutu Neofilologii:
prof. UP dr hab. Aurelia Kotkiewicz
Katedra Literatury Rosyjskiej
Pracownia Badań Porównawczych nad Współczesną Kulturą Zachodnią
ul. Studencka 5, pok.102, tel.12 662 6736
e-mail: akotkiewicz@op.pl

prof. UP dr hab. Halina Chodurska
Katedra Językoznawstwa Rosyjskiego
Ul. Studencka 5, pok.402, tel. 12 662 6749
e-mail: kj.filros.up@gmail.com

dr Joanna Darda-Gramatyka
Katedra Językoznawstwa Rosyjskiego
Ul. Studencka 5, pok.402, tel. 12 662 6749
e-mail: joanna.gramatyka@gmail.com

dr Radosław Gajda
Katedra Przekładoznawstwa
Ul.Studencka 5, pok. 402, tel. 12 662 6749
e-mail: radgajda@wp.pl

dr Dariusz Gancarz
Katedra Literatury Rosyjskiej
Ul. Studencka 5, pok.401, tel. 12 662 6748
e-mail: gandarus@gandarus.pl

mgr Natalia Góra
Katedra Literatury Rosyjskiej
Ul. Studencka 5, pok.112, tel. 12 662 6740
e-mail: nataszagora@gmail.com

mgr Michał Jankowicz
Katedra Językoznawstwa Rosyjskiego
Ul. Studencka 5, pok.112, tel.12 662 6740
e-mail: mjankowicz@gmail.com

prof. UP dr hab. Sylwester Józefiak
Katedra Dydaktyki Języka Rosyjskiego
Ul. Studencka 5, pok.202, tel.12 662 6742
e-mail: syljoz6@wp.pl

dr Adam Karpiński
Katedra Przekładoznawstwa
Ul. Studencka 5, pok.201, tel 12 662 6741
e-mail: akarpinski@up.krakow.pl

dr Monika Knurowska
Katedra Literatury Rosyjskiej
Ul. Studencka 5, pok. 201, tel. 12 662 6741
e-mail: monika.knurowska@interia.pl

prof. UP dr hab. Lesława Korenowska
Katedra Dydaktyki Języka Rosyjskiego
Ul. Studencka 5, pok.109, tel.12 662 6735
e-mail: malekor@op.pl

dr Elżbieta Kossakowska
Katedra Przekładoznawstwa
Ul. Studencka 5, pok. 109, tel. 12 662 6735
e-mail: era_wodnika@wp.pl

mgr Paweł Ligęza
Katedra Językoznawstwa Rosyjskiego
Ul. Studencka 5, pok.402, tel.12 662 6749
e-mail: pawel.ligeza@wp.pl

dr Mikołaj Mazuś
Katedra Literatury Rosyjskiej
Ul. Studencka 5, pok. 401, tel. 12 662 6748
e-mail:menator@interia.eu

dr Larysa Mikheeva
Katedra Dydaktyki Języka Rosyjskiego
Ul. Studencka 5, pok 109, tel. 12 662 6749
e-mail: miKhe_eva@Yahoo.com

prof. UP dr hab. Bogumił Ostrowski
Katedra Językoznawstwa Rosyjskiego
Ul. Studencka 5, pok.402, tel. 12 662 6749
e-mail: bostr@interia.pl

dr Iwona Papaj
Katedra Przekładoznawstwa
Ul. Studencka 5, pok.402, tel. 12 662 6749
e-mail: ivapa@interia.pl

prof. UP dr hab. Barbara Stawarz
Katedra Literatury Rosyjskiej
Ul. Studencka 5, pok.401, tel. 12 662 6748
e-mail: stawarz@up.krakow.pl

prof. dr hab. Tadeusz Szczerbowski
Katedra Przekładoznawstwa
Ul. Studencka 5, pok.202, tel.12 662 6742
e-mail: tszczerb@up.krakow.pl

dr Gabriela Szewczyk
Katedra Językoznawstwa Rosyjskiego
Ul. Studencka 5, pok. 402, tel. 12 662 6749
e-mail: gabr.szewczyk@gmail.com

dr Mirosław Warchołek
Katedra Językoznawstwa Rosyjskiego
Ul. Studencka 5, pok. 109, tel. 12 662 6735
e-mail: mirek.19@poczta.fm

dr Karina Zając-Haduch
Katedra Językoznawstwa Rosyjskiego
Ul. Studencka 5, pok. 109, tel. 12 662 6735
e-mail: karina_zajac@o2.pl

dr Halina Zając-Knapik
Katedra Dydaktyki Języka Rosyjskiego
Ul. Studencka 5, pok 112, tel. 12 662 6740
e-mail: halinaza@o2.pl
[/tab_item]

[/tab]