Studia podyplomowe Filologia Romańska

Bezpłatne studia podyplomowe w ramach projektu „Nowe technologie – Nowe Kompetencje”

 

Instytut Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie zaprasza

na bezpłatne studia podyplomowe w ramach projektu

„Nowe technologie – nowe kompetencje” z zakresu

Tłumaczenia symultanicznego, maszynowego

i informatycznego. Moduły specjalizacji:

tłumaczenie polsko-angielskie,

tłumaczenie polsko -francuskie,

tłumaczenie polsko -hiszpańskie.

więcej informacji znajduje się :

 

 

Termin składania dokumentów : 21 styczeń 2014 – 14 luty 2014

Uniwersytet Pedagogiczny

ul. Podchorążych 2

Kraków

Sekretariat Filologii romańskiej pokój 255

,

Studia podyplomowe 2013/2014 oraz 2014/2015
W ramach projektu „Nowe technologie – nowe kompetencje”, Pracownia Lingwistyki Komputerowej w roku akademickim 2013/2014 studia podyplomowe:
Technologie Informatyczne wspomagające tłumaczenie : tłumaczenie symultaniczne, maszynowe i informatyczne. Moduły specjalizacji : tłumaczenie polsko – angielskie, tłumaczenie polsko – francuskie, tłumaczenie polsko – hiszpańskie.

Opis studiów
Nowe technologie zmieniły w ciągu ostatnich lat całkowicie charakter pracy tłumacza. Wirtualne projekty dominują w tej branży. Bez wiedzy i umiejętności w zakresie CAT-ów (programy komputerowe wspomagające tłumaczenie), tłumaczenia informatycznego czy w zakresie informatyki (bazy danych) trudno jest odnieść sukces, jako tłumacz.
Najlepszym uzupełnieniem dla wiedzy absolwenta filologii obcych, filologii polskiej oraz absolwentów innych kierunków studiów mówiących biegle w języku obcym jest zdobycie podstaw teoretycznych i umiejętności praktycznych w zakresie technologii informatycznych wykorzystywanych w procesie tłumaczenia.
Studia podyplomowe doskonalące adresowane są dla absolwentów studiów wyższych zainteresowanych poszerzeniem zdobytych podczas studiów kompetencji. W programie przewidziane są m.in. kursy informatyki (tworzenie interaktywnych baz danych), przetwarzania języka naturalnego (tworzenie korpusów językowych) oraz kursy w zakresie tłumaczenia maszynowego, informatycznego i symultanicznego.
Warunkiem uczestnictwa w studiach jest m.in. biegła znajomość jednego z trzech języków: francuskiego, angielskiego lub hiszpańskiego.

Przedmioty realizowane na studiach

Tworzenie interaktywnych baz danych (I) (II)
Programy biurowe: Word, Access, Excel
Metody i techniki tłumaczeniowe – tłumaczenie środowiskowe
Technologie przetwarzania danych językowych
Tłumaczenie internetowe
Tłumaczenie wspomagane komputerowo : Narzędzia CAT
Aparatura symultaniczna i obsługa tłumaczeniowa
Tłumaczenie symultaniczne pl-ang
Tłumaczenie symultaniczne pl-hiszp
Tłumaczenie symultaniczne pl-fr

Uzyskane kwalifikacje po ukończeniu studiów podyplomowych
- studia doskonalące,
- absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w biurach tłumaczeń, biurach turystycznych, firmach międzynarodowych.