Harmonogram zajęć Filologia Romańska

Harmonogram zajęć w roku akademickim 2017/2018

DYŻURY PRACOWNIKÓW INSTYTUTU NEOFILOLOGII – ROMANIŚCI 2017-2018

I rok Filologia Romańska

II rok Filologia Romańska

III rok Filologia Romańska

 

I rok SUM filologia romańska

II rok SUM filologia romańska

 

I rok Filologia Romańska z językiem rosyjskim

II rok Filologia Romańska z językiem rosyjskim

III rok Filologia Romańska z językiem rosyjskim

 

I rok Filologia Romańska z językiem angielskim

II rok Filologia Romańska z językiem angielskim