Pracownicy Filologia Romańska

 • Zastępca Dyrektora Instytutu Neofilologii – Filologia Romańska 
  dr hab. prof. UP Teresa Muryn
  Katedra Językoznawstwa Romańskiego
  ul. Podchorążych 2, pok.254, tel. + 48 12 662-62-00
  e-mail: teresa.muryn@up.krakow.pl

  mgr Krzysztof Błoński
  Katedra Glottodydaktyki i Nauczania Zdalnego
  ul. Podchorążych 2, pok.256, tel. + 48 12 662-62-09
  e-mail: krzysztof.blonski@up.krakow.pl

  dr hab. prof. UP Tomasz Chomiszczak
  Katedra Literatur Francuskiego Obszaru Językowego
  ul. Podchorążych 2, pok.251, tel. + 48 12 662-62-04
  e-mail: tomasz.chomiszczak@up.krakow.pl

  dr Grzegorz Duliński
  Katedra Literatur Francuskiego Obszaru Językowego
  ul. Podchorążych 2, pok.251, tel. + 48 12 662-62-04
  e-mail: grzegorz.dulinski@up.krakow.pl

  dr Katarzyna Gabrysiak
  Katedra Językoznawstwa Romańskiego
  Pracownia Lingwistyki Komputerowej
  ul. Podchorążych 2, pok.253, tel. + 48 12 662-62-02
  e-mail: katarzyna.gabrysiak@up.krakow.pl

  dr hab. Elżbieta Gajewska
  Katedra Glottodydaktyki i Nauczania Zdalnego
  ul. Podchorążych 2, pok.256, tel. + 48 12 662-62-09
  e-mail: elzbieta.gajewska@up.krakow.pl

  dr Maria Gubińska
  Katedra Literatur Francuskiego Obszaru Językowego
  Pracownia Badań Porównawczych nad Współczesną Kulturą Zachodnią
  ul. Podchorążych 2, pok.251, tel. + 48 12 662-62-04
  e-mail: maria.gubinska@up.krakow.pl

  dr Alicja Hajok-Kornaś
  Katedra Językoznawstwa Romańskiego
  Pracownia Lingwistyki Komputerowej
  ul. Podchorążych 2, pok. 253, tel. + 48 12 662-62-02
  e-mail: alicja.hajok-kornas@up.krakow.pl

  dr hab. prof. UP Stanisław Jasionowicz
  Katedra Literatur Francuskiego Obszaru Językowego
  Pracownia Badań Porównawczych nad Współczesną Kulturą Zachodnią
  ul. Podchorążych 2, pok.251, tel. + 48 12 662-62-04
  e-mail: stanislaw.jasionowicz@up.krakow.pl

  mgr Nathalia Kapeja
  Katedra Językoznawstwa Romańskiego
  ul. Podchorążych 2, pok.256, tel. + 48 12 662-62-09
  e-mail: nathalia.kapeja@up.krakow.pl

  dr Agnieszka Kukuryk
  Katedra Literatur Francuskiego Obszaru Językowego
  ul. Podchorążych 2, pok.251, tel. + 48 12 662-62-04
  e-mail: agnieszka.kukuryk@up.krakow.pl

  dr Luc Leguérinel
  Katedra Glottodydaktyki i Nauczania Zdalnego
  ul. Podchorążych 2, pok.256, tel. + 48 12 662-62-09
  e-mail: luc.leguerinel@up.krakow.pl

  dr Ewelina Mitera
  Katedra Glottodydaktyki i Nauczania Zdalnego
  ul. Podchorążych 2, pok.256, tel. + 48 12 662-62-09
  e-mail: ewelina.mitera@up.krakow.pl

  dr Małgorzata Niziołek
  Katedra Językoznawstwa Romańskiego
  Pracownia Lingwistyki Komputerowej
  ul. Podchorążych 2, pok.253, tel. + 48 12 662-62-02
  e-mail: malgorzata.niziolek@up.krakow.pl

  dr Renata Niziołek
  Katedra Językoznawstwa Romańskiego
  Pracownia Lingwistyki Komputerowej
  ul. Podchorążych 2, pok.253, tel. + 48 12 662-62-02
  e-mail: renata.niziolek@up.krakow.pl

  mgr Marek Pęcherski
  Katedra Glottodydaktyki i Nauczania Zdalnego
  ul. Podchorążych 2, pok.256, tel. + 48 12 662-62-09
  e-mail: marek.pecherski@up.krakow.pl

  dr hab.prof. UP Nina Podleszańska
  Katedra Literatur Francuskiego Obszaru Językowego
  Pracownia Badań Porównawczych nad Współczesną Kulturą Zachodnią
  ul. Podchorążych 2, pok.250, tel. + 48 12 662-60-64
  e-mail: nina.podleszanska@up.krakow.pl

  dr hab. Wojciech Prażuch
  Katedra Językoznawstwa Romańskiego
  ul. Podchorążych 2, pok.253, tel. + 48 12 662-62-02
  e-mail: wojciech.prazuch@up.krakow.pl

  dr Alicja Rychlewska-Delimat
  Katedra Literatur Francuskiego Obszaru Językowego
  ul. Podchorążych 2, pok.251, tel. + 48 12 662-62-04
  e-mail: alicja.rychlewska-delimat@up.krakow.pl

  mgr Małgorzata Stanek
  Katedra Glottodydaktyki i Nauczania Zdalnego
  ul. Podchorążych 2, pok.256, tel. + 48 12 662-62-09
  e-mail: malgorzata.stanek@up.krakow.pl

  dr Przemysław Szczur
  Katedra Literatur Francuskiego Obszaru Językowego
  ul. Podchorążych 2, pok.251, tel. + 48 12 662-62-04
  e-mail: przemyslaw.szczur@up.krakow.pl

  dr Yauheniya Yakubovich
  Katedra Językoznawstwa Romańskiego
  ul. Podchorążych 2, pok.253, tel. + 48 12 662-62-02
  e-mail: yauheniya.yakubovich@up.krakow.pl

 • Katedra Literatur Francuskiego Obszaru Językowego
  Kierownik: prof. UP dr hab. Stanisław Jasionowicz

  1. prof. UP dr hab. Tomasz Chomiszczak
  2. dr Grzegorz Duliński
  3. dr Maria Gubińska
  4. dr Agnieszka Kukuryk
  5. prof. UP dr hab. Nina Podleszańska
  6. dr Alicja Rychlewska-Delimat
  7. dr Przemysław Szczur

  doktorantka: mgr Marta Polewska

  opiekun naukowy: prof. UP dr hab. Stanisław Jasionowicz

  Pracownia Badań Porównawczych nad Współczesną Kulturą Zachodnią
  Kierownik: prof. UP dr hab. Stanisław Jasionowicz

  1. prof. UP dr hab.  Aleksandra Budrewicz
  2. prof. UP dr hab. Tomasz Chomiszczak
  3. dr Grzegorz Duliński
  4. dr Maria Gubińska
  5. prof. UP dr hab.  Aurelia Kotkiewicz
  6. dr hab. Przemysław Michalski
  7. prof. UP dr hab.  Nina Podleszańska

  Katedra Językoznawstwa Romańskiego
  Kierownik: prof. UP dr hab. Teresa Muryn

  1. dr Katarzyna Gabrysiak
  2. dr Alicja Hajok-Kornaś
  3. mgr Nathalia Kapeja
  4. dr Renata Niziołek
  5. dr Małgorzata Niziołek
  6. dr hab. Wojciech Prażuch
  7. dr Yauheniya Yakubovich

  doktorant: mgr Piotr Pieprzyca

  promotor: prof. UP dr hab. Teresa Muryn

  Pracownia Lingwistyki Komputerowej
  Kierownik: dr Alicja Hajok-Kornaś

  1. dr Katarzyna Gabrysiak
  2. dr Małgorzata Niziołek
  3. dr Renata Niziołek
  4. dr hab. Wojciech Prażuch

  Katedra Glottodydaktyki i Nauczania Zdalnego
  Kierownik: dr hab. Elżbieta Gajewska

  1. mgr Krzysztof  Błoński
  2. mgr Timothée Charmion
  3. dr Halina Chmiel-Bożek
  4. dr Luc Leguérinel
  5. dr Ewelina Mitera
  6. mgr Marek Pęcherski
  7. mgr Małgorzata Stanek
 • DYŻURY PRACOWNIKÓW – ROMANIŚCI