Pracownicy Filologia Romańska

 • Zastępca Dyrektora
  dr hab. prof. UP Teresa Muryn
  Katedra Językoznawstwa Romańskiego
  ul. Podchorążych 2, pok.254, tel. + 48 12 662-62-00
  e-mail: teresa.muryn@gmail.com

  mgr Krzysztof Błoński
  Katedra Glottodydaktyki i Nauczania Zdalnego
  ul. Podchorążych 2, pok.256, tel. + 48 12 662-62-09
  e-mail: blonskichristof@gmail.com

  dr Grzegorz Duliński
  Katedra Literatur Francuskiego Obszaru Językowego
  ul. Podchorążych 2, pok.251, tel. + 48 12 662-62-04
  e-mail: grzegulinski@gmail.com

  dr Katarzyna Gabrysiak
  Katedra Językoznawstwa Romańskiego
  Pracownia Lingwistyki Komputerowej
  ul. Podchorążych 2, pok.253, tel. + 48 12 662-62-02
  e-mail: kajgab@interia.pl

  dr hab. Elżbieta Gajewska
  Katedra Glottodydaktyki i Nauczania Zdalnego
  ul. Podchorążych 2, pok.256, tel. + 48 12 662-62-09
  e-mail: egajewsk@up.krakow.pl

  dr Maria Gubińska
  Katedra Literatur Francuskiego Obszaru Językowego
  Pracownia Badań Porównawczych nad Współczesną Kulturą Zachodnią
  ul. Podchorążych 2, pok.251, tel. + 48 12 662-62-04
  e-mail: mariagub@op.pl

  dr Alicja Hajok-Kornaś
  Katedra Językoznawstwa Romańskiego
  Pracownia Lingwistyki Komputerowej
  ul. Podchorążych 2, pok.249A, tel. + 48 12 662-63-55
  e-mail: alicjahajok@gmail.com

  dr hab. prof. UP Stanisław Jasionowicz
  Katedra Literatur Francuskiego Obszaru Językowego
  Pracownia Badań Porównawczych nad Współczesną Kulturą Zachodnią
  ul. Podchorążych 2, pok.251, tel. + 48 12 662-62-04
  e-mail: stjasion@yahoo.com

  mgr Nathalia Kapeja
  Katedra Glottodydaktyki i Nauczania Zdalnego
  ul. Podchorążych 2, pok.256, tel. + 48 12 662-62-09
  e-mail: nathalia.kapeja@gmail.com

  dr Agnieszka Kukuryk
  Katedra Literatur Francuskiego Obszaru Językowego
  ul. Podchorążych 2, pok.251, tel. + 48 12 662-62-04
  e-mail: agkukuryk@gmail.com

  dr Luc Leguérinel
  Katedra Glottodydaktyki i Nauczania Zdalnego
  ul. Podchorążych 2, pok.256, tel. + 48 12 662-62-09
  e-mail: luc_leguerinel@yahoo.fr

  dr Ewelina Mitera
  Katedra Glottodydaktyki i Nauczania Zdalnego
  ul. Podchorążych 2, pok.256, tel. + 48 12 662-62-09
  e-mail: mikla@interia.pl

  dr Małgorzata Niziołek
  Katedra Językoznawstwa Romańskiego
  Pracownia Lingwistyki Komputerowej
  ul. Podchorążych 2, pok.253, tel. + 48 12 662-62-02
  e-mail: mniziolek1@gmail.com

  dr Renata Niziołek
  Katedra Językoznawstwa Romańskiego
  Pracownia Lingwistyki Komputerowej
  ul. Podchorążych 2, pok.253, tel. + 48 12 662-62-02
  e-mail: renataniziolek@op.pl

  dr hab. prof. UP Małgorzata Nowakowska
  Katedra Językoznawstwa Romańskiego
  ul. Podchorążych 2, pok.250, tel. + 48 12 662-62-03
  http://nowakowska.up.krakow.pl/
  e-mail: malnowa@up.krakow.pl

  mgr Marek Pęcherski
  Katedra Glottodydaktyki i Nauczania Zdalnego
  ul. Podchorążych 2, pok.256, tel. + 48 12 662-62-09
  e-mail: marekpecherski@tlen.pl

  dr Wojciech Prażuch
  Katedra Językoznawstwa Romańskiego
  ul. Podchorążych 2, pok.253, tel. + 48 12 662-62-02
  e-mail: prazuch.wojciech@gmail.com

  dr Alicja Rychlewska-Delimat
  Katedra Literatur Francuskiego Obszaru Językowego
  ul. Podchorążych 2, pok.251, tel. + 48 12 662-62-04
  e-mail: aliard@op.pl

  dr hab. prof. UP Ryszard Ryszard Siwek
  Katedra Literatur Francuskiego Obszaru Językowego
  ul. Podchorążych 2, pok.254, tel. + 48 12 662-62-00
  e-mail: ryszard.siwek@gmail.com

  mgr Małgorzata Stanek
  Katedra Glottodydaktyki i Nauczania Zdalnego
  ul. Podchorążych 2, pok.256, tel. + 48 12 662-62-09
  e-mail: mstanek7@wp.pl

  dr Przemysław Szczur
  Katedra Literatur Francuskiego Obszaru Językowego
  ul. Podchorążych 2, pok.251, tel. + 48 12 662-62-04
  e-mail: przemyslawszczur@wp.pl

  dr Yauheniya Yakubovich
  Katedra Językoznawstwa Romańskiego
  ul. Podchorążych 2, pok.253, tel. + 48 12 662-62-02
  e-mail: yauheniya.yakubovich@gmail.com

 • Katedra Literatur Francuskiego Obszaru Językowego
  Kierownik: dr Maria Gubińska

  1. dr hab. prof. UP Stanisław Jasionowicz
  2. dr Grzegorz Duliński
  3. dr Agnieszka Kukuryk
  4. dr Alicja Rychlewska-Delimat
  5. dr hab. prof. UP Ryszard Siwek
  6. dr Przemysław Szczur

  Doktorantki:
  mgr Monika Bednarczyk
  mgr Katarzyna Szumińska
  opiekun naukowy: dr hab. prof. UP Stanisław Jasionowicz

  Katedra Językoznawstwa Romańskiego
  Kierownik: dr hab. prof. UP Teresa Muryn

  1. dr Katarzyna Gabrysiak
  2. dr Alicja Hajok-Kornaś
  3. dr Yauheniya Yakubovich
  4. dr Renata Niziołek
  5. dr Małgorzata Niziołek
  6. dr hab. prof. UP Małgorzata Nowakowska
  7. dr Wojciech Prażuch

  Doktoranci:
  mgr Anna Domagała-Bielaszka
  mgr Sebastiano Scarpel
  opiekun naukowy: dr hab. prof. UP Małgorzata Nowakowska
  mgr Piotr Pieprzyca
  mgr Sabina Setlak
  opiekun naukowy: dr hab. prof. UP Teresa Muryn

  Pracownia Lingwistyki Komputerowej
  Kierownik: dr Alicja Hajok-Kornaś

  1. dr Katarzyna Gabrysiak
  2. dr Małgorzata Niziołek
  3. dr Renata Niziołek
  4. dr Wojciech Prażuch
  5. mgr Emanuel Studnicki

  Katedra Glottodydaktyki i Nauczania Zdalnego
  Kierownik: dr hab. Elżbieta Gajewska

  1. mgr Krzysztof  Błoński
  2. mgr Nathalia Kapeja
  3. dr Luc Leguérinel
  4. dr Ewelina Mitera
  5. mgr Marek Pęcherski
  6. mgr Małgorzata Stanek

  Pracownia Badań Porównawczych nad Współczesną Kulturą Zachodnią
  Kierownik: prof. UP dr hab. Stanisław Jasionowicz

  1. mgr Monika Bednarczyk
  2. dr hab. prof. UP Aleksandra Budrewicz
  3. dr Maria Gubińska
  4. dr hab. prof. UP Aurelia Kotkiewicz
  5. dr hab. Przemysław Michalski
  6. dr hab. prof. UP Nina Podleszańska
  7. mgr Katarzyna Szumińska
  8. dr Tomasz Szybisty
 • DYŻURY PRACOWNIKÓW INSTYTUTU NEOFILOLOGII – ROMANIŚCI 2017-2018