logoPracownicy Filologia Angielska

Zastępca Dyrektora Instytutu Neofilologii – Filologia Angielska
dr hab. prof. UP Andrzej KUROPATNICKI
Zakład Historii i Kultury Materialnej Krajów Angielskiego Obszaru Językowego – kierownik
31-128 Kraków, ul. Karmelicka 41, pok. 310
andrzej.kuropatnicki@up.krakow.pl
+48 12 662 69 62  /  +48 12 662 62 05

mgr Joanna ALEKSIEJUK
Katedra Dydaktyki Języka Angielskiego
Pracownia Praktycznej Nauki Języka Angielskiego
31-128 Kraków, ul. Karmelicka 41, pok. 313
joanna.aleksiejuk@up.krakow.pl
+48 12 662 69 61

mgr Jacek BENTKE
Katedra Dydaktyki Języka Angielskiego
Pracownia Praktycznej Nauki Języka Angielskiego
Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej ds. Anglistyki studia stacjonarne pierwszego stopnia
31-128 Kraków, ul. Karmelicka 41, pok. 313
jacek.bentke@up.krakow.pl
+48 12 662 69 61

dr Małgorzata BROŻYNA – RECZKO
Katedra Dydaktyki Przekładu
31-128 Kraków, ul. Karmelicka 41, pok. 307
malgorzata.brozyna-reczko@up.krakow.pl
+48 12 662 69 55

dr Anita BUCZEK-ZAWIŁA
Katedra Językoznawstwa Angielskiego
31-128 Kraków, ul. Karmelicka 41, pok. 305
anita.buczek-zawila@up.krakow.pl
+48 12 662 69 53

dr hab. prof. UP Aleksandra BUDREWICZ
Katedra Literatury Anglojęzycznej
Pracownia Badań Porównawczych nad Współczesną Kulturą Zachodnią
31-128 Kraków, ul. Karmelicka 41, pok. 310
aleksandra.budrewicz@up.krakow.pl
+48 12 662 69 62

dr Anna CHROMIK
Katedra Literatury Anglojęzycznej
31-128 Kraków, ul. Karmelicka 41, pok. 310
anna.chromik@up.krakow.pl
+48 12 662 69 62

mgr Agata CIERPISZ
Katedra Dydaktyki Języka Angielskiego
Pracownia Praktycznej Nauki Języka Angielskiego
31-128 Kraków, ul. Karmelicka 41, pok. 313
agata.cierpisz@up.krakow.pl
+48 12 662 69 61

mgr Marzena DZIADZIO
Katedra Dydaktyki Języka Angielskiego
Pracownia Praktycznej Nauki Języka Angielskiego
31-128 Kraków, ul. Karmelicka 41, pok. 313
marzena.dziadzio@up.krakow.pl
+48 12 662 69 61

mgr Dominika DZIK
Katedra Dydaktyki Języka Angielskiego
Pracownia Praktycznej Nauki Języka Angielskiego
31-128 Kraków, ul. Karmelicka 41, pok. 313
dominika.dzik@up.krakow.pl
+48 12 662 69 61

dr hab. prof. UP Joanna DYBIEC-GAJER
Katedra Dydaktyki Przekładu – kierownik
31-128 Kraków, ul. Karmelicka 41, pok. 3
joanna.dybiec-gajer@up.krakow.pl
+48 12 662 69 56

dr hab. Melanie ELLIS
Pracownia Praktycznej Nauki Języka Angielskiego – kierownik
Katedra Dydaktyki Języka Angielskiego
31-128 Kraków, ul. Karmelicka 41, pok. 309
melanie.ellis@up.krakow.pl
+48 12 662 69 54

dr hab. Agnieszka GICALA
Katedra Dydaktyki Przekładu
31-128 Kraków, ul. Karmelicka 41, pok. 307
agnieszka.gicala@up.krakow.pl
+48 12 662 69 55

dr Jan GOŚCIŃSKI
Katedra Dydaktyki Przekładu
31-128 Kraków, ul. Karmelicka 41, pok. 307
jan.goscinski@up.krakow.pl
+48 12 662 69 55

dr Natalia GIZA
Katedra Historii i Kultury Krajów Angielskiego Obszaru Językowego
31-128 Kraków, ul. Karmelicka 41, pok. 310
natalia.giza@up.krakow.pl
+48 12 662 69 62

dr Paweł HAMERA
Katedra Historii i Kultury Krajów Angielskiego Obszaru Językowego
Zakład Historii i Kultury Materialnej Krajów Angielskiego Obszaru Językowego
31-128 Kraków, ul. Karmelicka 41, pok. 310
pawel.hamera@up.krakow.pl
+48 12 662 69 62

mgr Joanna Jakubik
Pracownia Praktycznej Nauki Języka Angielskiego
31-128 Kraków, ul. Karmelicka 41, pok. 313
joanna.jakubik1@up.krakow.pl
+48 12 662 69 61

dr Małgorzata KODURA
Katedra Dydaktyki Przekładu
31-128 Kraków, ul. Karmelicka 41, pok. 307
malgorzata.kodura@up.krakow.pl
+48 12 662 69 55

dr Małgorzata KOWALCZE
Katedra Literatury Anglojęzycznej
31-128 Kraków, ul. Karmelicka 41, pok.310
malgorzata.kowalcze@up.krakow.pl
+48 12 662 69 62

dr Monika KOZUB
Katedra Historii i Kultury Krajów Angielskiego Obszaru Językowego
Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej ds. Anglistyki studia niestacjonarne drugiego stopnia
31-128 Kraków, ul. Karmelicka 41, pok. 310
monika.kozub@up.krakow.pl
+48 12 662 69 62

dr Werona KRÓL-GIERAT
Katedra Dydaktyki Języka Angielskiego
31-128 Kraków, ul. Karmelicka 41, pok. 313
werona.krol-gierat@up.krakow.pl
+48 12 662 69 61

dr Ewa KUCELMAN
Katedra Językoznawstwa Angielskiego
Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej ds. Anglistyki studia niestacjonarne
pierwszego stopnia
31-128 Kraków, ul. Karmelicka 41, pok. 305
ewa.kucelman@up.krakow.pl
+48 12 662 69 53

dr Ewelina KWIATEK
Katedra Dydaktyki Przekładu
Kieronik ds. Praktyk Specjalizacji Przekładoznawczej
31-128 Kraków, ul. Karmelicka 41, pok. 307
ewelina.kwiatek@up.krakow.pl
+48 12 662 69 55

mgr Mieczysław LECHOWSKI
Pracownia Praktycznej Nauki Języka Angielskiego
Katedra Dydaktyki Języka Angielskiego
Kierownik ds. Praktyk Pedagogicznych z Języka Angielskiego studia I stopnia
31-128 Kraków, ul. Karmelicka 41, pok. 313
mieczyslaw.lechowski@up.krakow.pl
+48 12 662 69 61

dr Monika ŁODEJ
Katedra Dydaktyki Języka Angielskiego
31-128 Kraków, ul. Karmelicka 41, pok. 309
monika.lodej@up.krakow.pl
+48 12 662 69 54

dr Małgorzata ŁUSZCZ
Katedra Cyfrowej Edukacji Językowej
31-128 Kraków, ul. Karmelicka 41, pok. 309
malgorzata.luszcz@up.krakow.pl
+48 12 662 69 61

mgr Eliza MARCZAK
Katedra Dydaktyki Języka Angielskiego
Pracownia Praktycznej Nauki Języka Angielskiego
Kierownik ds Praktyk Pedagogicznych z Języka Angielskiego Studia II stopnia oraz Podyplomowe
31-128 Kraków, ul. Karmelicka 41, pok. 313
eliza.marczak@up.krakow.pl
+48 12 662 69 61

dr hab. Monika MAZUREK
Katedra Literatury Anglojęzycznej
31-128 Kraków, ul. Karmelicka 41, pok.310
monika.mazurek@up.krakow.pl
+48 12 662 69 62

dr hab. prof. UP Przemysław MICHALSKI
Katedra Literatury Anglojęzycznej
31-128 Kraków, ul. Karmelicka 41, pok. 310
przemyslaw.michalski@up.krakow.pl
+48 12 662 69 62

dr hab. prof. UP Mariusz MISZTAL
Katedra Historii i Kultury Krajów Angielskiego Obszaru Językowego – kierownik
Zakład Historii i Kultury Materialnej Krajów Angielskiego Obszaru Językowego
31-128 Kraków, ul. Karmelicka 41, pok. 204
mariusz.misztal@up.krakow.pl
http://www.misztal.net/
tel. + 48 12 662 62 05, fax. + 48 12 662 69 59

dr Katarzyna NOSIDLAK
Katedra Dydaktyki Języka Angielskiego
Pracownia Praktycznej Nauki Języka Angielskiego
31-128 Kraków, ul. Karmelicka 41, pok. 313
katarzyna.nosidlak@up.krakow.pl
+48 12 662 69 61

dr Sabina NOWAK
Katedra Dydaktyki Języka Angielskiego
31-128 Kraków, ul. Karmelicka 41, pok. 309
sabina.nowak@up.krakow.pl
+48 12 662 69 54

mgr Piotr OKAS
Katedra Językoznawstwa Angielskiego
31-128 Kraków, ul. Karmelicka 41, pok. 305
piotr.okas@up.krakow.pl
+48 12 662 69 53

mgr Łukasz OLESIAK
Katedra Cyfrowej Edukacji Językowej
31-128 Kraków, ul. Karmelicka 41, pok. 313
lukasz.olesiak@up.krakow.pl
+48 12 662 69 61

mgr Joanna PASZENDA
Katedra Językoznawstwa Angielskiego
31-128 Kraków, ul. Karmelicka 41, pok. 305
joanna.paszenda@up.krakow.pl
+48 12 662 69 53

mgr Agnieszka PIASECKA
Katedra Językoznawstwa Angielskiego
31-128 Kraków, ul. Karmelicka 41, pok. 305
agnieszka.piasecka@up.krakow.pl
+48 12 662 69 53

dr hab. Artur PISKORZ
Katedra Historii i Kultury Krajów Angielskiego Obszaru Językowego
Zakład Historii i Kultury Materialnej Krajów Angielskiego Obszaru Językowego
31-128 Kraków, ul. Karmelicka 41, pok. 310
artur.piskorz@up.krakow.pl
+48 12 662 69 62

dr Joanna PITURA
Katedra Cyfrowej Edukacji Językowej
31-128 Kraków, ul. Karmelicka 41, pok. 309
joanna.pitura@up.krakow.pl
+48 12 662 69 54

dr Piotr PLICHTA
Katedra Dydaktyki Przekładu
31-128 Kraków, ul. Karmelicka 41, pok. 307
piotr.plichta@up.krakow.pl
+48 12 662 69 55

dr Joanna PODHORODECKA
Katedra Językoznawstwa Angielskiego
31-128 Kraków, ul. Karmelicka 41, pok. 305
joanna.podhorodecka@up.krakow.pl
+48 12 662 69 53

dr hab. prof. UP Joanna ROKITA-JAŚKOW
Katedra Dydaktyki Języka Angielskiego – kierownik
31-128 Kraków, ul. Karmelicka 41, pok. 3
joanna.rokita-jaskow@up.krakow.pl
+48 12 662 69 56

dr hab. prof. UP Tomasz SIKORA
Katedra Literatury Anglojęzycznej – kierownik
31-128 Kraków, ul. Karmelicka 41, pok. 310
tomasz.sikora@up.krakow.pl
+48 12 662 69 62

dr Agnieszka STRZAŁKA
Katedra Dydaktyki Języka Angielskiego
Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej ds. Anglistyki studia stacjonarne drugiego stopnia
31-128 Kraków, ul. Karmelicka 41, pok. 309
agnieszka.strzalka@up.krakow.pl
+48 12 662 69 54

mgr Mariusz SZEROCKI
Katedra Dydaktyki Języka Angielskiego
Pracownia Praktycznej Nauki Języka Angielskiego
31-128 Kraków, ul. Karmelicka 41, pok. 313
mariusz.szerocki@up.krakow.pl
+48 12 662 69 61

dr Anna ŚCIBIOR- GAJEWSKA
Katedra Językoznawstwa Angielskiego
31-128 Kraków, ul. Karmelicka 41, pok. 305
anna.scibior-gajewska@up.krakow.pl
+48 12 662 69 53

dr Artur ŚWIĄTEK
Katedra Językoznawstwa Angielskiego
31-128 Kraków, ul. Karmelicka 41, pok. 305
artur.swiatek@up.krakow.pl
+48 12 662 69 53

dr Daniel TILLES
Katedra Historii i Kultury Krajów Angielskiego Obszaru Językowego
31-128 Kraków, ul. Karmelicka 41, pok. 310
daniel.tilles@up.krakow.pl
+48 12 662 69 62

dr hab. prof. UP Anna TURULA
Katedra Cyfrowej Edukacji Językowej – kierownik
31-128 Kraków, ul. Karmelicka 41, pok. 309
anna.turula@up.krakow.pl
+48 12 662 69 54

dr Julia WILCZYŃSKA
Katedra Historii i Kultury Krajów Angielskiego Obszaru Językowego
31-128 Kraków, ul. Karmelicka 41, pok. 310
julia.wilczynska@up.krakow.pl
+48 12 662 69 62

dr hab. prof. UP Alicja WITALISZ
Katedra Językoznawstwa Angielskiego – kierownik
31-128 Kraków, ul. Karmelicka 41, pok. 305
alicja.witalisz@up.krakow.pl
+48 12 662 69 53

dr Łukasz ZARZYCKI
Katedra Językoznawstwa Angielskiego
31-128 Kraków, ul. Karmelicka 41, pok. 305
lukasz.zarzycki@up.krakow.pl
+48 12 662 69 53

mgr Marian ŻMIGRODZKI
Katedra Językoznawstwa Angielskiego
31-128 Kraków, ul. Karmelicka 41, pok. 305
marian.zmigrodzki@up.krakow.pl
+48 12 662 69 53