logoRekrutacja

 • Rekrutacja

  Studia I stopnia

  Studia stacjonarne
  specjalizacja nauczycielska – metodyka nauczania języka niemieckiego
  specjalizacja nauczycielska – metodyka nauczania języka niemieckiego z modułem biznesowym
  specjalizacja nienauczycielska – język niemiecki w biznesie

  możliwość rozpoczęcia nauki języka niemieckiego od podstaw w specjalnie utworzonej grupie z intensywnym programem nauczania

  • 3-letnie studia zawodowe
  • intensywna nauka języka niemieckiego na wszystkich latach studiów
  • zajęcia specjalistyczne z językoznawstwa, literatury, historii i kultury niemieckiego obszaru językowego
  • możliwość studiowania i odbywania praktyk w krajach Unii Europejskiej w ramach programu ERASMUS i innych programów stypendialnych
  • kontakty z uniwersytetami w Niemczech (Wyższa Szkoła Pedagogiczna we Fryburgu Bryzgowijskim, Wolny Uniwersytet w Berlinie, Uniwersytet im. Jana Gutenberga w Moguncji, Uniwersytet w Lipsku), w Austrii oraz Szwajcarii
  • możliwość kontynuowania nauki na studiach II stopnia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w ramach studiów podyplomowych
  • lektorat drugiego języka obcego

   

  w ramach wybranej specjalizacji odpowiednio dobrane kusy:

  specjalizacja nauczycielska – metodyka nauczania języka niemieckiego

  • specjalistyczne zajęcia z metodyki nauczania języka niemieckiego
  • przygotowanie pedagogiczne (teoretyczne i praktyczne), uprawniające do nauczania języka niemieckiego w szkołach podstawowych

  specjalizacja nienauczycielska – język niemiecki w biznesie

  • specjalistyczne zajęcia przygotowujące do pracy z tekstami fachowymi
  • zajęcia z tłumaczenia tekstów użytkowych i redagowania tekstów

   

  specjalizacja nauczycielska – metodyka nauczania języka niemieckiego z modułem biznesowym

  • wybrane zajęcia łączące wyżej wymienione specjalizacje
  • przygotowanie pedagogiczne (teoretyczne i praktyczne), uprawniające do nauczania języka niemieckiego w szkołach podstawowych, zajęcia z metodyki nauczania języka niemieckiego
  • specjalistyczne zajęcia przygotowujące do pracy z tekstami fachowymi oraz tłumaczenia tekstów użytkowych i specjalistycznych

   

  STUDIA NIESTACJONARNE

  specjalizacja nauczycielska – metodyka nauczania języka niemieckiego z modułem biznesow

   

   

  Studia II stopnia

  Studia stacjonarne
  specjalizacja nauczycielska
  specjalizacja nauczycielska z modułem translatorycznym
  specjalizacja nienauczycielska – przekład w biznesie
  2-letnie studia uzupełniające

  • zróżnicowane kursy praktycznej nauki języka niemieckiego
  • możliwość uzyskania tytułu magistra w ramach specjalności językoznawczej, literaturoznawczej lub kulturoznawczej
  • możliwość studiowania w krajach Unii Europejskiej w ramach programu stypendialnego ERASMUS  i innych programów stypendialnych
  • zajęcia głównie w godzinach popołudniowych

   

  w ramach wybranej specjalności odpowiednio dobrane kusy:

  specjalizacja nauczycielska

  • przygotowanie pedagogiczne (teoretyczne i praktyczne), uprawniające do nauczania języka niemieckiego we wszystkich typach szkół

  specjalizacja nienauczycielska – przekład w biznesie

  • ogólne wykształcenie filologiczne, przygotowujące do podjęcia pracy w charakterze tłumacza, pracownika sektora usług, kultury i mediów
  • możliwość odbywania praktyk zagranicznych w ramach programu stypendialnego ERASMUS jak i krajowych w niemieckich firmach z siedzibą w województwie małopolskim

  specjalizacja nauczycielska z modułem translatorycznym

  • wybrane zajęcia specjalistyczne łączące wyżej wymienione specjalizacje

   

  Szczegółowe informacje o warunkach przyjęć i programie studiów:

  http://neofilologia.up.krakow.pl/
  http://www.up.krakow.pl/main/?page=rekrutacja

   

  Uniwersytet Pedagogiczny
  Instytut Neofilologii
  Filologia Germańska
  ul. Studencka 5
  31-116 Kraków
  tel. +48 12 662 67 44

  Sekretariat:
  ul. Studencka 5, 31-116 Kraków
  tel. +48 12 662 67 31
  e-mail: germ@up.krakow.pl
  Filologia Germańska UP

 • Studia II stopnia i niestacjonarne I stopnia
  14.09.2017 (czw.), godz. 11.00-13.00
  15.09.2017 (pt.), godz. 15.00-17.00
  18.09.2017 (pon.), godz. 15.00-17.00
  19.09.2017 (wt.), godz. 15.00-17.00

  Dokumenty należy złożyć w budynku Instytutu Neofilologii
  ul. Studencka 5, pokój 310.
  Dokumenty powinny być przygotowane w białej opisanej teczce z gumką.

 • Zagadnienia do rozmowy kwalifikacyjnej w rekrutacji na rok akademicki 2017/2018 dla kandydatów na kierunek: filologia, specjalność filologia germańska, studia II stopnia, którzy ukończyli studia I stopnia na kierunkach innych niż filologia lub lingwistyka

  1. Die deutschsprachigen Nobelpreisträger im Bereich der Literatur.
  2. Johann Wolfgang Goethe und Friedrich Schiller als bekannte Vertreter der deutschen Dichtung.
  3. Verdienste der Gebrüder Grimm für die deutsche Kultur.
  4. Die bekanntesten Sehenswürdigkeiten Deutschlands.
  5. Die bekanntesten Sehenswürdigkeiten Österreichs.
  6. Kulturmetropolen Deutschlands und Österreichs.
  7. Die bedeutendsten Ereignisse der deutschen Geschichte im 20. Jahrhundert.
  8. Wissenswertes über Berlin.
  9. Ausgewählte Sehenswürdigkeiten, Museen und Denkmäler in Berlin.
  10. Aufgaben des Bundestages.
 • Egzamin przewidziany jest dla kandydatów na studia niestacjonarne posiadających tzw. „starą maturę”, którzy nie zdawali języka niemieckiego w części pisemnej oraz którzy w ogóle nie zdawali języka niemieckiego

 • REKRUTACJA 2016/17
  FILOLOGIA GERMAŃSKA – STUDIA STACJONARNE (DZIENNE)

  Zasady przeliczania wyników egzaminu maturalnego „nowa matura”
  Wyniki egzaminu maturalnego z części pisemnej Komisja Rekrutacyjna będzie przeliczać wg zasady:
  poziom podstawowy 1% pkt =1 pkt
  poziom rozszerzony 1 % pkt = 1,5 pkt
  Gdy kandydat zdawał maturę na obydwu poziomach, Komisja w rankingu uwzględni wynik korzystniejszy dla kandydata.
  Kandydatom, którzy zdawali maturę dwujęzyczną, Komisja Rekrutacyjna przeliczy wyniki maturalny w taki sposób, by był on porównywalny do matury zdawanej na poziomie rozszerzonym:
  gdy maturzysta uzyska z matury wynik niższy niż 80% pkt zastosowany zostanie przelicznik 1,25,
  gdy maturzysta uzyska z matury wynik co najmniej 80% pkt otrzyma 100 % pkt.
  Otrzymany wynik zostanie przemnożony przez współczynnik 1,5.