JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA W IN

ZESPÓŁ DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA w Instytucie Neofilologii UP:

Kierownik – dr hab. prof. UP. Alicja Witalisz

ul. Karmelicka 41, pok. 305, e-mail: alicja.witalisz@up.krakow.pl

Koordynatorzy dla poszczególnych specjalności:

Filologia angielska – dr Anna Ścibior-Gajewska

ul. Karmelicka 41, pok. 305, e-mail: anna.scibior-gajewska@up.krakow.pl

Filologia germańska – dr Piotr Majcher

ul. Studencka 5, pok. 310, e-mail: piotr.majcher@up.krakow.pl

Filologia hiszpańska – dr Maciej Jaskot

ul. Podchorążych 2, pok. 459, e-mail: maciej.jaskot@up.krakow.pl

Filologia romańska – dr Katarzyna Gabrysiak

ul. Podchorążych 2, pok. 253, e-mail: katarzyna.gabrysiak@up.krakow.pl

Filologia rosyjska – dr Mirosław Warchołek

ul. Studencka 5, pok. 402, e-mail: miroslaw.warcholek@up.krakow.pl

Filologia włoska – dr Joanna Woźniakiewicz

ul. Podchorążych 2, pok. 250, e-mail: joanna.wozniakiewicz@up.krakow.pl

ZADANIA Zespołu ds. Jakości Kształcenia

1. Koordynacja ankietyzacji zajęć

2. Monitorowanie systematycznej hospitacji zajęć

3. Analiza ankiet absolwenckich

4. Organizacja spotkań ze studentami

5. Koordynacja przygotowywania kart kursów

6. Prowadzenie bazy danych nt. współpracy z interesariuszami zewnętrznymi

7. Prowadzenie bazy danych nt. wydarzeń organizowanych w Instytucie Neofilologii

8. Podsumowanie działalności systemu zapewniania jakości

 

Sprawozdanie 2016-2017 Kierunkowego Zespołu DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA.pdf

Sprawozdanie Kierunkowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia za rok 2017-18 i część 2018-19

 PLANY STUDIÓW

1.     Filologia specjalność filologia romańska

2.     Filologia specjalność język włoski

3.     Filologia specjalność język hiszpański

4.     Filologia specjalność filologia angielska

5.     Filologia specjalność filologia rosyjska

6.     Filologia specjalność filologia germańska

 

DOKUMENTY

Wykaz podstawowych aktów prawnych

Kierunkowe Efekty Kształcenia_studia I stopnia

Kierunkowe Efekty Kształcenia_studia II stopnia

KONTAKT

http://neofilologia.up.krakow.pl/

LINKI

Uniwersytet Pedagogiczny – Proces boloński

Uniwersytet Pedagogiczny – Jakość kształcenia

Wydział Filologiczny – System zapewnienia jakości kształcenia