logoBiblioteka Instytutu Neofilologii – Sekcja Rosyjska i Germańska

 • Lokalizacja

  Instytut Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej

  Kraków, ul. Studencka 5 p. 106

  tel: 12 662 67 30

  email:  biblrosger@gmail.com

 • Godziny otwarcia

  W dniach 19.06 – 31.07 biblioteka czynna będzie w godzinach 9.00-14.00
  W sierpniu biblioteka będzie nieczynna
  W dniach 2.09-30.09  biblioteka czynna będzie w godzinach 9.00-14.00
  Biblioteka IN czynna jest w następujących godzinach:
  pn – śr w godz. 9.00-17.00
  czw w godz. 9.00-14.00
  pt w godz. 11.00-18.00
  soboty (zjazdowe) 10.00-14.00
 • Pracownicy

  mgr Magdalena Janas

  mgr Irena Kapuścik

 • Czasopisma

  Tytuły bez kontynuacji:

  Deutsch als Fremdsprache, lata 2000, 2001

  Doklady i soobŝeniâ, lata 1952–1956

  Družba narodov, lata 1983–2001

  Filologičeskie nauki, lata 1964–1995

  Inostrannye âzyki v škole, lata 1951–1995

  Istoričeskij vestnik, lata 1882–1914

  Izvestia Akademii Nauk. Seriâ literatury i âzyka, lata 1951–2001

  Język Rosyjski, lata 1950–1990

  Junost’, lata 1961–1996

  Kultura i žizn’, lata 1971–1990

  Kwartalnik Neofilologiczny, lata 1987–1991

  Literatura v škole, lata 1951–1993

  Literaturnaâ gazeta, lata 1968–1998

  Naš sovremennik, lata 1975–1995

  Nauka i žizn’, lata 1987–1992

  Neva, lata 1960–1996

  Nowe książki, lata 1985–1990

  Novyj mir, lata 1951–2001

  Oktâbr’, lata 1954–2001

  Otečestvennye zapiski, lata 1844, 1852, 1853, 1857, 1873, 1874, 1877–79

  Oxford Slavonic Papers, lata 1960–1984

  Russkaâ literatura, lata 1959–2001

  Russkaâ reč’, lata 1970–1993

  Russkij arhiv, lata 1907, 1913, 1915

  Russkaâ slovesnost’, lata 1993–2001

  Russkij âzyk v škole, lata 1949–1991

  Russkij vestnik, lata 1857–1895, 1899, 1904

  Russkoe bogatstvo, lata 1902–4, 1906, 1913

  Semiotica, lata 1969–1981

  Social’nye gumanitarnye nauki, lata 1997–98

  Studia Slavica, lata 1955–1984

  Teatr, lata 1951–1993

  Die Welt der Slawen, lata 1959–1984

  Vestnik Akademii Nauk, lata 1954–1956

  Vestnik Evropy, lata 1878, 1896, 1904, 1906, 1911

  Vestnik Leningradskogo univ., lata 1958–1992

  Vestnik Moskovskogo univ., lata 1964–1993

  Wiener Slawistisches Jahrbuch, lata 1957, 1967, 1969, 1979, 1972–84

  Znamâ, lata 1954–2001

  Zvezda, lata 1954–1991

  Czasopisma aktualnie prenumerowane:

  Inostrannaâ literatura, 1957–

  Russkij âzyk za rubežom, 1968–

  Voprosy âzykoznaniâ, 1952–

  Voprosy literatury, 1958–

  Języki Obce w Szkole, 1961–

  Przegląd Rusycystyczny, 1978–

  Slavia Orientalis, 1955–

   

   

   

  Polskie czasopisma germanistyczne dostępne online (artykuły, spisy treści, streszczenia):

   

  Acta Neophilologica (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn):

  http://www.uwm.edu.pl/slowianie/index.php/acta-neophilologica

  Colloquia Germanica Stetnienisa (Uniwersytet Szczeciński, Szczecin): http://www.us.szc.pl/main.php/cgs?xml=load_page&st=20282

  Convivium. Germanistisches Jahrbuch Polen (DAAD, Warszawa):

  http://www.convivium.pl

  Germanica Wratislaviensia (Uniwersytet Wrocławski, Wrocław):

  http://www.ifg.uni.wroc.pl/germanicawratislaviensia.html

  Linguistische Treffen in Wrocław (Uniwersytet Wrocławski, Wrocław):

  http://www.ifg.uni.wroc.pl/linguistischetreffeninwroclaw.html

  Neofilolog (Polskie Towarzystwo Neofilologiczne, PTN, Poznań):

  http://corydoras.nazwa.pl/ptn/index2.php?id=284

  Studia Germanica Gedanensia (Uniwersytet Gdański, Gdańsk):

  http://www.fil.ug.edu.pl/pl/filologia_germanska–studia_germanica_gedanensia

  Studia Germanica Posnaniensia (Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań):

  http://www.staff.amu.edu.pl/~ifguam/index.php?option=com_content&task=view&id=925&Itemid=120

  Studia Germanica Resoviensia (Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów):

  http://www.univ.rzeszow.pl/wfil/ifg/index.php?id=sgr

  Text und Diskurs (Uniwersytet Warszawski, Warszawa):

  http://www.tekst-dyskurs.pl

  Opracowanie: dr Sebastian Mrożek

 • Ciekawe linki

  http://www.gramota.ru (m.in. poradnik językowy online)

  http://www.gramma.ru (m.in. materiały ilustrujące gramatyczne, morfologiczne, leksykalne, stylistyczne i ortograficzne aspekty języka rosyjskiego)

  http://www.rusword.com.ua/ (m.in. encyklopedia pseudonimów, słowniki aforyzmów i skrzydlatych wyrażeń, encyklopedyczny słownik lingwistyczny, Biblia, słowniki Ożegowa i Dala)

  http://www.zavet.ru/books.htm (elementarna wiedza o prawosławiu)

  http://www.magister.msk.ru/library/library/htm (elektroniczne wersje literatury pięknej, popularno-naukowej, naukowej, publicystytyki, rosyjska klasyka i współczesna fantastyka)

  http://www.lib.com.ua (książki elektroniczne na różne tematy)

  Uwaga: wyżej wymienione adresy podano za: Barbara Chlebda. Przewodnik po stronach Runetu. Opole 2004. Książka zawiera kilkadziesiąt adresów internetowych przydatnych dla rusycystów. Jest dostępna dla czytelników w Bibliotece.

   

 •  

 • Regulamin

  Regulamin udostępniania zbiorów Biblioteki Instytutu Neofilologii

  1. Prawo wpisu do Biblioteki mają:

  a) pracownicy, studenci, doktoranci i uczestnicy studiów podyplomowych Instytutu Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie;

  b) pracownicy szkół wyższych Krakowa.

  2. Wpis do Biblioteki uzyskuje się na podstawie dowodu osobistego oraz:

  a) indeksu z ważnym wpisem na rok akademicki – studenci stacjonarni, doktoranci, uczestnicy studiów podyplomowych;

  b) oświadczenia potwierdzonego przez zakład pracy – pracownicy szkół wyższych.

  3. Ilość wypożyczonych książek i okres wypożyczenia:

  a) pracownicy UP i studenci Neofilologii UP – 10 książek na okres 1 miesiąca;

  b) pracownicy innych uczelni Krakowa – 2 książki na okres 1 miesiąca.

  Każdy czytelnik ma prawo do trzykrotnej prolongaty terminu zwrotu. W razie zagubienia lub zniszczenia wypożyczonych książek czytelnik obowiązany jest odkupić identyczne lub inne, uzgodnione z kierownictwem Biblioteki.

  4. Z czasopism można korzystać wyłącznie w czytelni.

  5. Materiały audiowizualne wypożyczane są wyłącznie pracownikom Instytutu Neofilologii UP.

  6. Rozliczenia studenta z Biblioteką, będącego jednym z warunków zaliczenia roku studiów, dokonuje się z końcem roku akademickiego przez skasowanie pieczątki w indeksie.

  Uwaga. Wszystkim zainteresowanym spoza Instytutu Neofilologii Biblioteka udostępnia swoje zbiory na miejscu w czytelni.