logoKarty kursów

Karty kursów przedmiotów wykładanych w roku akademickim 2018-19 :

licencjat studia stacjonarne

magisterskie studia stacjonarne

Należ pobrać pliki i rozpakować je (są skompresowane).
W folderach nie ma kart kursów, które są prowadzone przez jednostki zewnętrzne, np. WF, lektoraty, itd.