Karty kursów

Poniższe pliki są skompresowane – należy je pobrać i rozpakować.

Wśród kart kursów nie znajdują się karty, które są opracowywane przez prowadzących z jednostek zewnętrznych, np. CSiR (wf), SKN.

Lista wszystkich kursów znajduje się w planie studiów dla danego rocznika (dla II roku – plan studiów 2017-2018).

Program studiów 2016-2017

Program studiów 2017-2018

Program studiów 2018-2019