logoPraktyki Filologia Rosyjska

 Termin praktyk zawodowych z języka rosyjskiego w semestrze wiosennym dla studentów III roku: 20 luty -12 marca 2017 r.

                                                                                                         Kierownik praktyk

 

Na stronie Studium Kształcenia Nauczycieli zostały zamieszczone uaktualnione dokumenty dotyczące praktyki psychologiczno-pedagogicznej dla studentów II roku studiów I stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne).
Podaję link do strony: http://www.skn.up.krakow.pl/praktyka-pp.html

 

 

 

PLIKI DO POBRANIA

Adresy szkół ćwiczeń na praktyki języka rosyjskiego 2015-16

Regulaminu praktyk zawodowych z języka rosyjskiego 18.06.2015

Arkusz oceny studenta.doc

SZKOŁY NA PRAKTYKI ŚRÓDROCZNE 2012 -2013.doc

SZKOŁY NA PRAKTYKI CIĄGŁE -PAŹDZIERNIK oraz LUTY-MARZEC.doc

Zgoda szkoły na przyjęcie studentów na praktyki.doc

Dojazd do szkoły.doc

 

Kierownik praktyk pedagogicznych dla kierunku: 

Filologia, Język rosyjski - dr hab. prof. UP Sylwester Józefiak

Katedra Glottodydaktyki
31-116 Kraków, ul. Studencka 5, pok. 202
syljoz6@wp.pl
+48 12 662 6742