logoKarty kursów

Karty kursów przedmiotów wykładanych w roku akademickim 2018-19 :

licencjat studia stacjonarne

licencjat studia niestacjonarne

magisterkie studia stacjonarne

magisterkie studia niestacjonarne

Należ pobrać pliki i rozpakować je (są skompresowane).

W folderach nie ma kart kursów, które są prowadzone przez jednostki zewnętrzne, np. WF, lektoraty, itd.

Lista wszystkich kursów znajduje się w planie studiów dla danego rocznika.

Karty kursów zostały nazwane i pogrupowane według roczników studiów, tzn.

rok I znajdzie swoje karty w folderze „rocznik 2018-19”

rok II – w folderze „rocznik 2017-18”

rok III – „rocznik 2016-17”

 

Karty kursów-Filologia Angielska do roku 2017