logo12
STY
2018

Praktyki

Szanowni Państwo,

 

aby usprawnić zaliczenie praktyk pozapedagogicznych, uprzejmie proszę Starostów o zebranie od Studentów dokumentów potrzebnych do zaliczenia praktyk oraz o złożenie ich w pokoju 249a lub w sekretariacie Filologii Romańskiej do 19 stycznia 2018r.

 

Zaliczenia z praktyk będę wpisywała na bieżąco.

 

Wykaz dokumentów:

1.         Skierowanie na praktyki (opcjonalnie)

2.         Porozumienie w sprawie pozapedagogicznych praktyk zawodowych (ewentualnie zaświadczenie o zatrudnieniu)

3.         Zaświadczenie zakładu pracy o odbytej praktyce zawodowej

4.         Opinię opiekuna stażu

5.         RAPORT z odbytej praktyki powinien zawierać:

•          datę odbywanych praktyk;

•          miejsce ich odbywania (nazwę firmy, adres, telefon);

•          ilość przepracowanych przez studenta godzin;

•          dokładne określenie charakteru pracy;

•          informacje o wykorzystywaniu znajomości języków obcych, umiejętności translatologicznych studenta oraz związku wykonywanych zajęć z sektorem usług;

•          ocenę organizacji pracy firmy czy przedsiębiorstwa, przydatność odbytej praktyki do lepszej orientacji w możliwościach rynku pracy oraz wykorzystania posiadanych umiejętności czy zdobycia nowych.

 

 

W sprawach indywidualnych proszę o kontakt mailowy alicja.hajok-kornas@up.krakow.pl ewentualnie proszę podejść na moje konsultacje w poniedziałek 15 stycznia o godzinie 11h00 lub w czwartek 18 stycznia o godzinie 13h00.

 

 

 

 

Z poważaniem

Alicja Hajok