logo22
LIS
2017

Studentki Instytutu Neofilologii na Seminarium pt. „Mistrzostwo przekładu” w Płowdiwie

W dniach 08-14.11.2017 studentki Instytutu Neofilologii Agata Książek (II rok filologii rosyjskiej z językiem francuskim), Lucyna Mierzwa (II rok filologii rosyjskiej z językiem angielskim), Denitsa Ivanova i Angelika Iwanicka (I rok SUM filologii rosyjskiej) oraz studentka Wydziału Pedagogicznego Kinga Kawęcka (II rok pedagogiki)  uczestniczyły wraz z opiekunem mgr Michałem Jankowiczem (Katedra Językoznawstwa Rosyjskiego) w Międzynarodowym Seminarium Naukowo-Praktycznym pt. „Mistrzostwo przekładu”, zorganizowanym przez Centrum Kultury i Języka Rosyjskiego przy Uniwersytecie w Płowdiwie (Bułgaria). Grupa reprezentująca Uniwersytet Pedagogiczny brała aktywny udział w panelach dyskusyjnych dotyczących tłumaczeń międzyjęzykowych, zajęciach praktycznych, wykładach poświęconych problematyce przekładoznawstwa oraz przybliżyła uczestnikom seminarium historię i  ofertę edukacyjną naszej uczelni. Prelegenci – specjaliści z zakresu przekładoznawstwa oraz językoznawstwa z Rosyjskiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. A. I. Gercena w Sankt-Petersburgu i Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego w Tule wygłosili wykłady na temat ekologii przekładu, jego lingwokulturowych uwarunkowań oraz zmian zachodzących we współczesnym słownictwie rosyjskim. Na części praktycznej studenci mieli okazję zaprezentować i omówić swoje tłumaczenia.  Wśród uczestników seminarium znaleźli się prócz reprezentantów UP  studenci uczelni z Bułgarii, Grecji, Turcji, Gruzji, Serbii, Włoch. Uczestnictwo w seminarium pozwoliło młodym rusycystom udoskonalić swój warsztat pracy tłumacza, a także nawiązać międzynarodowe kontakty podczas rozmów prowadzonych w języku rosyjskim.
Opiekun grupy
mgr Michał Jankowicz