09
LIP
2017

Informacja Prorektora ds. Studenckich ws. terminów składania wniosków o stypendia i domy studenckie na rok akademicki 2017/2018

Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłamy informację Prorektora ds. Studenckich dotyczącą kolejnych terminów składnia wniosków o stypendia i domy studenckie na rok akademicki 2017/2018.
Do informacji dołączono:
1. Plakat A3 – harmonogram przyjmowania wniosków o stypendia socjalne;
2. Plakat A3 – procedura składania wniosku o stypendium rektora dla najlepszych studentów.

 

Pismo_Pani_Prorektor_ds.Studenckich_stypendia_lipiec_2017

stypendia_socjalne_lipiec-wrzesień_2017_harmonogram

procedura_skladania_wniosku_rektor_2017_2018