05
LIP
2017

24 czerwca w Instytucie Języków Obcych Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego w Moskwie odbyła się obrona prac magisterskich studentów Instytutu Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego

24 czerwca w Instytucie Języków Obcych Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego w Moskwie odbyła się obrona prac magisterskich studentów Instytutu Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego, którzy w roku akademickim 2016/17 brali udział w programie podwójnych polsko-rosyjskich dyplomów.
Beneficjentami programu były trzy studentki filologii rosyjskiej:
Kamila Pacuła
Patrycja Szurma
Natalia Żarska
oraz Jordan Borycki, student filologii rosyjskiej i filologii romańskiej. 
Serdecznie gratulujemy!