03
LIP
2017

Informacja Prorektora ds. Studenckich ws. stypendiów ministra dla studentów na rok 2017/2018

Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłamy informację  Prorektora ds. Studenckich w sprawie składania wniosków o przyznanie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2017/2018.

Do informacji Prorektora dołączono:
1. Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2017/2018 (pdf.);
2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom (pdf.);
3. Wskazówki dotyczące wypełniania wniosków o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2017/2018 (pdf.);
4. Wniosek o przyznanie studentowi stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2017/2018 (docx.);
5. Oświadczenie studenta o wyrażeniu zgody na zamieszczenie jego imienia i nazwiska na stronach internetowych MNiSW w przypadku przyznania stypendium (pdf.);
6. Wykaz wniosków do wypełnienia przez dziekanaty (excel).

Powyższe dokumenty dostępne są również na stronie:
http://www.stypendia.up.krakow.pl/stypendia_mag/?p=35

Szczegółowa informacja dostępna jest również na stronach MNiSW:
http://www.nauka.gov.pl/stypendia-ministra/

Załączniki:

wykaz_wnioskow_styp_ministra_studenci_2017_2018

wskazowki_dla_studentow_styp_MNiSW_2017_2018

wniosek_o_styp_ministra_studenci_2017_2018

rozporzadzenie_styp_ministra_studenci_2017

oswiadczenie_studenta_zamieszczenie_nazwiska_na_stronie_2017

informacja_MNiSW_stypendia_ministra_2017_2018