logo06
CZE
2017

KONKURS NCBR | Zintegrowane Programy Uczelni

Szanowni Państwo,

w dniu 25 maja 2017 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło
konkursy na ZINTEGROWANE PROGRAMY UCZELNI. W ramach konkursów można
uzyskać dofinansowanie na wszystkie działania zaplanowane w osi III
POWR w ramach perspektywy finansowej 2014-2020. W załączeniu
przesyłam krótką prezentację z informacją na co można uzyskać
dofinansowanie.

Regulamin konkursów dostępny jest po kliknięciu w link:
http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/aktualnosci/art,5231,ogloszenie-konkursow-na-zintegrowane-programy-uczelni-sciezka-i-powr-03-05-00-ip-08-00-pz117-sciezka-ii-powr-03-05-00-ip-08-00-p.html

Proszę o zapoznanie się z zakresem konkursu. ZE WZGLĘDU NA SZEROKI
ZAKRES KONKURSU PROSZĘ O ZAPOZNANIE SIĘ Z NIM RÓWNIEŻ PRZEZ DZIAŁY
ADMINISTRACJI (m.in. możliwość pozyskania dofinansowania na szkolenia
dla wszystkich pracowników tj. dydaktycznych i administracyjnych, zakup
informatycznych narzędzi zarządzania uczelniami).

W NAJBLIŻSZYM CZASIE PLANOWANE JEST SPOTKANIE INFORMACYJNE Z PANIĄ
KANCLERZ, PO KTÓRYM ZOSTANIE POWOŁANY ZESPÓŁ DO PISANIA PROJEKTU.
INFORMACJE O SPOTKANIU PRZEŚLĘ OSOBOM ZAINTERESOWANYM ODRĘBNYM MAILEM
PO USTALENIU TERMINU.

Jednostki zainteresowane aplikowaniem na moduły/działania w ramach
modułów proszę o przesłanie maila z informacją o wstępnym
zainteresowaniu udziałem w konkursie oraz o przygotowywanie fiszek
projektowych (wzór w załączniku).

W razie pytań proszę o kontakt.

Pozdrawiam,

Karolina Kwinta

Biuro Rozwoju
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej

tel. 12 662 6392

 

Fiszka projektowa

zpu dla jednostek