20
KWI
2013

Katedra Dydaktyki Przekładu wygrała grant książkowy Europejskiego Stowarzyszenia Przekładoznawczego (EST)

         Dydaktyki Przekładu, działająca przy Instytucie Filologii Angielskiej, w uznaniu jej działalności na polu przekładoznawstwa wygrała tegoroczną edycję grantu książkowego, przyznawanego przez prestiżowe Europejskie Stowarzyszenie Przekładoznawcze (European Society for Translation Studies). Wyniki międzynarodowego konkursu ogłoszono 16 kwietnia. Grant pozwoli na zakup publikacji przekładoznawczych, które następnie udostępniane będą studentom i kadrze w Bibliotece Instytut Neofilologii – Filologia Angielska (Karmelicka 41). Katedra (http://www.kdp.up.krakow.pl/) oferuje nowoczesne studia dla tłumaczy na poziomie licencjackim i magisterskim. Założycielką i kierownikiem Katedry Dydaktyki Przekładu jest prof. UP dr hab. Maria Piotrowska. Wniosek o grant opracowała i złożyła dr Joanna Dybiec-Gajer.
Szczegóły: http://www.est-translationstudies.org/news/2013_book_award.html