logo03
MAR
2013

Dlaczego Uniwersytet Pedagogiczny?

Prestiż

UP - Uniwersytet Pedagogiczny - Uczelnia z Prestiżem

W prestiżowym rankingu wyższych uczelni, przygotowanym przez redakcje „Perspektyw” i „Rzeczpospolitej”, Uniwersytet Pedagogiczny zajmuje czołowe miejsce wśród uczelni pedagogicznych. Wysoki poziom nauczania, wykwalifikowana kadra i wspaniałe tradycje to atuty, które tworzą renomę Uczelni. Oferta edukacyjna odpowiada aktualnym potrzebom rynku pracy, a także zainteresowaniom i oczekiwaniom młodych ludzi. Kształcimy najlepszą kadrę nauczycielską w Polsce. Absolwenci Uniwersytetu Pedagogicznego to cenieni eksperci, nie tylko w dziedzinie edukacji.

Profesjonalizm

Uniwersytet Pedagogiczny – ucz się U Profesjonalistów.

Wykwalifikowana kadra naukowa kształci profesjonalistów, zarówno naukowców, jak i pracowników firm i przedsiębiorstw. Uniwersytet przygotowuje do pracy nie tylko w zawodzie nauczyciela. Oferta edukacyjna obejmuje również kierunki i specjalności nienauczycielskie. Wysoki poziom kształcenia oraz duża ilość zajęć praktycznych zwiększają szanse absolwentów na rynku pracy. Uniwersytet Pedagogiczny ukończyło wiele znanych osób, profesjonalistów w różnych dziedzinach.

Nowoczesność 

sUPer studia tylko na Uniwersytecie Pedagogicznym

Uniwersytet Pedagogiczny uczestniczy w międzynarodowej współpracy z ośrodkami naukowymi m.in. z: Ukrainy, Portugalii, Szwecji, Bułgarii, Francji. Uczelnia jest organizatorem konferencji i sympozjów. Nasi studenci mają możliwość poszerzania wiedzy, rozwijania swoich pasji i zainteresowań, studiując nie tylko w kraju, ale i za granicą. Dzięki stypendiom i wymianie międzynarodowej zdobywają nowe doświadczenia i doskonalą umiejętności językowe. Nieustannie rozbudowywana i uatrakcyjniana oferta edukacyjna obejmuje różne dziedziny wiedzy. Studenci mają do wyboru ponad 80 specjalności na 31 kierunkach studiów. Uniwersytet udostępnia multimedialne sale wykładowe, nowoczesne pracownie i laboratoria oraz kompleks sportowy.