Aktualności

05
LUT
2016

Płatne praktyki dla osób poługując się językiem niemieckim

Szanowni Pańswo, CAPGEMINI ogłosiło możliwość zapisów na PŁATNE praktyki w firmie, dla osób zainteresowanych ogólnie pojętym biznesem, finansami, IT czy zarządzaniem projektami oraz posługujących się językami: ANGIELSKIM I NIEMIECKIM, FRANCUSKIM, HISZPAŃSKIM I WŁOSKIM. Zaczynamy w mar
Czytaj więcej →
05
LUT
2016

Decyzja Dziekana Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 4 lutego 2016.

Decyzja Dziekana Wydziału Filologicznego w sprawie: dokumentów, które należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Filologicznego przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego.
Czytaj więcej →


Informacje dla studentów

Informacje dla nauczycieli

  • Aktualności

  • Erasmus wyjazdy nauczycieli [STA]

    Wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w zagranicznych uczelniach STA ERASMUS Program Erasmus oferuje nauczycielom akademickim możliwość wyjazdu do zagranicznych uczelni partnerskich w celu prowadzenia tam zajęć dydaktycznych (Teaching Assignments). Wyjazdy takie są dobrą okazją do sprawdzenia i doskonalenia własnych kompetencji, umożliwiają nawiązanie nowych kontaktów o charakterze naukowo-dydaktycznym oraz inicjowanie interesującej współpracy z zagranicznymi uczelniami lub innymi instytucjami, do których odbywa się wyjazd. Nauczyciele akademiccy mogą wyjechać do uczelni zagranicznych, z którymi UP ma podpisaną umowę dotyczącą wymiany kadry naukowo-dydaktycznej w celu przeprowadzenia zajęć dydaktycznych dla tamtejszych studentów (wykłady, seminaria, warsztaty, konsultacje). Erasmus
  • Baza konferencyjna

    Zapraszamy do korzystania z internetowej Bazy Konferencji Naukowych dostępnej pod adresem: Baza konferencyjna