sand

Aktualności

09
LIP
2014

Informacja Prorektora ds. Studenckich w sprawie składania wniosków o przyznanie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2014/2015

Informacja Prorektora ds. Studenckich w sprawie składania wniosków o przyznanie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2014/2015 1. Informację MNiSW ws. stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2014/2015; 2. Wzór wn
Czytaj więcej →
04
LIP
2014

Regulamin dla studentów zaocznych

Regulamin dla studentów zaocznych
Czytaj więcej →
23
CZE
2014

Organizacja i przeprowadzanie egzaminów dyplomowych

Organizacja i przeprowadzanie egzaminów dyplomowych
Czytaj więcej →
17
CZE
2014

Salon rekrutacyjny dla kandydatów z językiem francuskim w Instytucie Francuskim w Krakowie!

Salon rekrutacyjny dla kandydatów z językiem francuskim w Instytucie Francuskim w Krakowie! http://institutfrancais.pl/cracovie/pl/2014/03/salon-rekrutacyjny-dla-kandydatow-z-jezykiem-francuskim-w-instytucie/ Instytut Francuski w Krakowie serdecznie zaprasza studentów, absolwentów ora
Czytaj więcej →


Informacje dla studentów

Informacje dla nauczycieli

  • Baza konferencyjna

    Zapraszamy do korzystania z internetowej Bazy Konferencji Naukowych dostępnej pod adresem: Baza konferencyjna
  • Erasmus wyjazdy nauczycieli [STA]

    Wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w zagranicznych uczelniach STA ERASMUS Program Erasmus oferuje nauczycielom akademickim możliwość wyjazdu do zagranicznych uczelni partnerskich w celu prowadzenia tam zajęć dydaktycznych (Teaching Assignments). Wyjazdy takie są dobrą okazją do sprawdzenia i doskonalenia własnych kompetencji, umożliwiają nawiązanie nowych kontaktów o charakterze naukowo-dydaktycznym oraz inicjowanie interesującej współpracy z zagranicznymi uczelniami lub innymi instytucjami, do których odbywa się wyjazd. Nauczyciele akademiccy mogą wyjechać do uczelni zagranicznych, z którymi UP ma podpisaną umowę dotyczącą wymiany kadry naukowo-dydaktycznej w celu przeprowadzenia zajęć dydaktycznych dla tamtejszych studentów (wykłady, seminaria, warsztaty, konsultacje). Erasmus