rom30042015

rom30042015

Aktualności

30
LIP
2015

INFORMACJA DLA WYBITNYCH STUDENTÓW

Rusza rządowy program „Studia dla wybitnych”, dzięki któremu najwybitniejsi polscy studenci będą mogli rozważyć studia w najlepszych ośrodkach akademickich świata. Państwo polskie chce sfinansować ich edukację pod warunkiem, że wrócą następnie do Polski. Ustawa, dzięki której będzie m
Czytaj więcej →
23
LIP
2015

Informacja Prorektora ds. Studenckich w sprawie składania wniosków o stypendium – STUDENCI

Szanowni Państwo, przesyłamy w załączeniu informację Prorektora ds. Studenckich w sprawie składania wniosków o przyznanie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2015/2016. Informacja Prorektora ds. Studenckich w sprawie składania wniosków o stypendi
Czytaj więcej →
23
LIP
2015

Informacja Prorektora ds. Studenckich w sprawie składania wniosków o stypendium – DOKTORANCI

Szanowni Państwo, przesyłamy w załączeniu informację Prorektora ds. Studenckich w sprawie składania wniosków o przyznanie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2015/2016. Informacja Prorektora ds. Studenckich w sprawie składania wniosków o stypen
Czytaj więcej →
30
CZE
2015

Spotkanie z poetką Barbarą Gruszką-Zych, połączone z lekturą wybranych wierszy Autorki w języku polskim i francuskim

Studenci II roku SUM (specjalność traduktologiczno-komparatystyczna) zapraszają na spotkanie z poetką Barbarą Gruszką-Zych, połączone z lekturą wybranych wierszy Autorki w języku polskim i francuskim oraz z dyskusją na temat współczesnej poezji na tle wybranych problemów przekładu poe
Czytaj więcej →


Informacje dla studentów

Informacje dla nauczycieli

  • Baza konferencyjna

    Zapraszamy do korzystania z internetowej Bazy Konferencji Naukowych dostępnej pod adresem: Baza konferencyjna
  • Erasmus wyjazdy nauczycieli [STA]

    Wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w zagranicznych uczelniach STA ERASMUS Program Erasmus oferuje nauczycielom akademickim możliwość wyjazdu do zagranicznych uczelni partnerskich w celu prowadzenia tam zajęć dydaktycznych (Teaching Assignments). Wyjazdy takie są dobrą okazją do sprawdzenia i doskonalenia własnych kompetencji, umożliwiają nawiązanie nowych kontaktów o charakterze naukowo-dydaktycznym oraz inicjowanie interesującej współpracy z zagranicznymi uczelniami lub innymi instytucjami, do których odbywa się wyjazd. Nauczyciele akademiccy mogą wyjechać do uczelni zagranicznych, z którymi UP ma podpisaną umowę dotyczącą wymiany kadry naukowo-dydaktycznej w celu przeprowadzenia zajęć dydaktycznych dla tamtejszych studentów (wykłady, seminaria, warsztaty, konsultacje). Erasmus