Aktualności

29
WRZ
2014

DYŻURY DZIEKANA I PRODZIEKANÓW WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO

DYŻURY DZIEKANA I PRODZIEKANÓW WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO Dziekan – prof. dr hab. Bogusław Skowronek dyżury:          wtorek  9.00 – 11.00             czwartek  9.00 – 11.00 pok. 143, tel. 662 64 17   Prodziekan – prof. UP dr hab. Dorota Dziewanowska dyżury:
Czytaj więcej →
24
WRZ
2014

Rozpoczęcie roku akademickiego 2014/2015 dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia Filologii Hiszpańskiej

Rozpoczęcie roku akademickiego 2014/2015 dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia  Filologii Hiszpańskiej   Rozpoczęcie roku akademickiego 2014/2015 dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia  Filologii Hiszpańskiej  odbędzie się 1 października 2014 o godz. 11:00 w auli główne
Czytaj więcej →
24
WRZ
2014

Rozpoczęcie roku akademickiego 2014/2015 dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia Filologii Włoskiej

Rozpoczęcie roku akademickiego 2014/2015 dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia  Filologii Włoskiej   Rozpoczęcie roku akademickiego 2014/2015 dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia  Filologii Włoskiej  odbędzie się 1 października 2014 o godz. 8:00 w auli im. Danka
Czytaj więcej →
24
WRZ
2014

Rozpoczęcie roku akademickiego 2014/2015 dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia Filologii Romańskiej

Rozpoczęcie roku akademickiego 2014/2015 dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia  Filologii Romańskiej     Rozpoczęcie roku akademickiego 2014/2015 dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia  Filologii Romańskiej  odbędzie się 1 października 2014 o godz. 10:00 w auli im. Dank
Czytaj więcej →


Informacje dla studentów

Informacje dla nauczycieli

  • Baza konferencyjna

    Zapraszamy do korzystania z internetowej Bazy Konferencji Naukowych dostępnej pod adresem: Baza konferencyjna
  • Erasmus wyjazdy nauczycieli [STA]

    Wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w zagranicznych uczelniach STA ERASMUS Program Erasmus oferuje nauczycielom akademickim możliwość wyjazdu do zagranicznych uczelni partnerskich w celu prowadzenia tam zajęć dydaktycznych (Teaching Assignments). Wyjazdy takie są dobrą okazją do sprawdzenia i doskonalenia własnych kompetencji, umożliwiają nawiązanie nowych kontaktów o charakterze naukowo-dydaktycznym oraz inicjowanie interesującej współpracy z zagranicznymi uczelniami lub innymi instytucjami, do których odbywa się wyjazd. Nauczyciele akademiccy mogą wyjechać do uczelni zagranicznych, z którymi UP ma podpisaną umowę dotyczącą wymiany kadry naukowo-dydaktycznej w celu przeprowadzenia zajęć dydaktycznych dla tamtejszych studentów (wykłady, seminaria, warsztaty, konsultacje). Erasmus